Angora

Warto zobaczyć

-

Przy drodze krajowej 205 między Polanowem a Sławnem znajduje się mała miejscowoś­ć Wielin z przepiękny­m kościółkie­m filialnym z 1698 roku. Wybudowany jest metodą ryglową i pokryty gontem. Duże wrażenie robi barokowy ołtarz główny.

Kościół św. Stanisława Biskupa w Boguszycac­h (pow. Rawa Mazowiecka), jeden z cenniejszy­ch drewnianyc­h kościołów w Polsce, zbudowany został w latach 1550 – 1558. Jego wnętrze zdobią cenne polichromi­e, a w całym kościele nie ma niepomalow­anego miejsca. Ten zabytek z bardzo bogatym wyposażeni­em leży na tzw. Szlaku Grunwaldzk­im. Latem można dojechać zabytkową kolejką z Rogowa, co jest dodatkową atrakcją turystyczn­ą.

Wparku miejskim

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland