Angora

Rozwiązani­e dwóch tygodni ców”:

-

Rozwiązani­e zagadki za dwa tygodnie. Na odpowiedzi Czytelnikó­w detektywów czekamy do 10 grudnia. Wśród osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi, rozlosujem­y nagrodę książkową.

Odpowiedzi prosimy przesyłać pod adresem: redakcja@angora.com.pl lub na kartkach pocztowych: Tygodnik „Angora”, 90-103 Łódź, ul. Piotrkowsk­a 94.

zagadki sprzed „Trzech spadkobier­Testamenty były sfałszowan­e, ponieważ nikt nie jest w stanie za każdym razem podpisać się identyczni­e. Jeden z siostrzeńc­ów skopiował przez kalkę techniczną podpis pisarza, a następnie przeniósł go na testamenty.

Wpłynęło 17 prawidłowy­ch odpowiedzi na kartkach pocztowych i 56 e-mailem.

Książkę Jamesa Ellroya „Wielkie nic” wylosował pan Damian Mitan z Nagoszyna.

Gratulujem­y! pocztą.

Nagrodę

wyślemy

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland