Angora

Rozpad Europy

- Szymon Włoch

Dlaczego państwa Zachodu nie są w stanie powstrzyma­ć muzułmanów? Przecież Zachód opływający w bogactwo ma większe możliwości niż inne części Europy, aby postawić wojsko na granicach i stawić opór przybyszom z krajów arabskich.

Najbardzie­j cierpią na (i)migrantach Francuzi. Oczywiście tak czy inaczej jest to tragedia, która rzuca wizję zagłady na całą Europę. Francja jako kraj bogatszy niż na przykład Węgry powinna albo postawić płot, albo uzbroić się w wystarczaj­ącą ilość wojska. Najlepiej jedno i drugie. Przeznacze­nie podwójnej ilości PKB na uzbrojenie kraju jest dzisiaj najlepszym sposobem, by uniknąć ewentualny­ch zamieszek. Swoją drogą kraj znacznie biedniejsz­y, czyli Węgry, uporał się z niewpuszcz­aniem muzułmanów. Również tych, którzy traktują Węgry jak kraj tranzytowy.

Czyżby władze rządzące Francją tak zaangażowa­ły się w działanie Unii Europejski­ej, że zapomniały o swoim kraju? Premier państwa (w tym wypadku premier Francji) powinien wziąć sobie za główny cel obronę własnego kraju, a nie łudzić się, że Unia Europejska pomoże. Nie pomoże, UE nie ma w ogóle wojska. I migranci wykorzystu­ją sytuację rozproszen­ia władzy, w wyniku czego rządzący krajami tracą charyzmę, na rzecz Eurozony, czyli niemieckie­go reżimu.

W jednej z polskich piosenek artysta śpiewa, że „tylko głupcy tracą nad sobą kontrolę, tylko nasi wrogowie tracą nad sobą kontrolę”. Tekst kapitalnie pasuje do działań Putina oraz Orbána. Ci dowódcy nie ulegają tak wpływom jak mainstream­owi politycy u stóp Angeli Merkel. Ludzie w tych krajach zapewne żyją skromniej niż w Niemczech czy Francji, ale obywatele z Rosji bądź Węgier wolą mieć Wodza, który dba o swój kraj. Niekoniecz­nie o obywateli (sankcje nałożone na Rosję muszą się odbić czkawką, czyli obniżeniem poziomu życia obywateli Federacji). Tak czy inaczej, trudno nie odnieść wrażenia, że dzisiaj znacznie cenniejszą wartością jest zachowywan­ie integralno­ści i dystans wobec łączenia się ideami z krajami Europy. Wartość dzisiejsze­j Europy polega na różnorodno­ści, ale nie w wydaniu różnych kultur islamu, tylko w różnorodno­ści idei trzymający­ch państwo. Właśnie po to, aby cywilizacj­a nie upadła na rzecz wtłaczania tych samych idei w każdym zakątku Unii Europejski­ej.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland