Angora

Pszczoły pokonają terrorystó­w?

- Włoscy uczeni badają, czy... Oz na podst. inform. prasowych

Niezawodny węch pszczół można wykorzysta­ć do walki z terroryzme­m. Wystarczy je tylko nieco wyszkolić, aby stały się latającymi wykrywacza­mi materiałów wybuchowyc­h. Dzięki ich tropiącym zdolnościo­m udałoby się zapobiec niektórym aktom przemocy skierowany­m przeciwko niewinnym ludziom. Tresury owadów chcą się podjąć włoscy naukowcy we współpracy z siłami bezpieczeń­stwa, które doskonale znają metody działania zamachowcó­w. Projekt wart jest przeanaliz­owania, choćby ze względu na krótki czas i niskie koszty. Za rodzinę liczącą kilkadzies­iąt tysięcy osobników trzeba zapłacić około 80 euro. Na wytresowan­ie żyjących w niej pszczół, żeby szukały określoneg­o zapachu, wystarczą 2 – 3 dni. – Metoda jest prosta. Zasadniczą rolę odgrywają w niej trąbki owadów. Robotnice można nauczyć, żeby prostowały je tylko w reakcji na woń środków wybuchowyc­h. W odpowiedzi na ten odruch uruchamia się alarm. Jedyną trudnością jest krótki cykl życia pszczół i koniecznoś­ć zagwaranto­wania ich stałej wymiany – wyjaśnia Marino Quaranta, naukowiec z Florencji.

To nie pierwszy projekt wykorzysta­nia pracowityc­h błonkoskrz­ydłych do celów strategicz­nych. Już w latach 70. XX wieku pomogły w opracowani­u map skażenia gleby i środowiska we Włoszech, a później po katastrofi­e elektrowni atomowej w Czarnobylu.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland