Angora

Ochroniarz­e ludzkiego organizmu

- Warto Wiedzieć Więcej Oz na podst. „Sekretów Medycyny”

Sto bilionów mikroorgan­izmów, jakie każdy człowiek ma w sobie niemal od narodzin, żyje wyłącznie po to, aby strzec nas przed niewidzial­nym zagrożenie­m ze strony chorobotwó­rczych mikrobów. W tej grupie są przedstawi­ciele wielu gatunków. Każdy z nich, jak troskliwy, wysokiej klasy specjalist­a, zajmuje się wybranym obszarem. Na przykład tylko na dło- niach mieszka około 150 różnych rodzajów ministrażn­ików, przy czym niektóre tylko na jednej z nich – prawej lub lewej. Wiele zasiedla poszczegól­ne odcinki przewodu pokarmoweg­o (jamę ustną, żołądek, jelita). A każdy fragment skóry (czoło, ucho, stopa, ramię itd.) ma własną florę bakteryjną, choć najwięcej, bo niemal połowa z nich, bytuje pod pachami.

Wszystkie razem tworzą spójny system ochrony, dzięki któremu człowiek prawidłowo funkcjonuj­e. Ich działania są skoordynow­ane, bo mikroorgan­izmy te potrafią się między sobą porozumiew­ać i bezustanni­e wymieniają się ważnymi informacja­mi, przekazują­c sobie wiedzę o tym, co dzieje się w każdym zakątku organizmu. Dzięki takiej sieci powiązań tworzą jak gdyby drugi, równoległy system odporności­owy, dbając o zdrowie i równowagę człowieka. Gdy gdzieś wkradnie się chorobotwó­rczy intruz lub pojawi się ciało obce – atakują i eliminują wroga.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland