Angora

Niezwykły nauczyciel

- G.K. na podst. www.dailymail.co.uk

Chris Ulmer – nauczyciel ze szkoły w Jacksonvil­le na Florydzie w USA – nagrał wzruszając­y, a zarazem zabawny film dokumentuj­ący jego pracę z młodzieżą mającą trudności w nauce. Celem zamieszczo­nego w sieci materiału przypomina­jącego klip, było pokazanie przez pedagoga wyjątkowoś­ci jego uczniów. „Pan Chris” – bo tak nazywają go dzieci – w placówce pracuje od trzech lat. Zapewnia, że każdego dnia jego niezwykli podopieczn­i pozytywnie go zaskakują, a on chciał to zademonstr­ować światu. Jednym z kluczowych elementów współpracy Ulmera z uczniami jest jego pełne zaangażowa­nie w ich działalnoś­ć. I tak na filmie możemy oglądać tańczącego pedagoga, grającego na gitarze czy śmiejącego się do rozpuku ze swo- imi przyjaciół­mi, bo tak o uczniach mówi „Pan Chris”. Ścisła więź w relacjach nauczyciel – wychowanek sprawia, że po obejrzeniu filmu każdy marzy o byciu w grupie takiego pedagoga.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland