Angora

Gołębie wykryją nowotwór

- A.P. na podst. inform. prasowych

Szkolone gołębie potrafią rozpoznawa­ć zdjęcie przedstawi­ające tkankę zaatakowan­ą przez nowotwór. Takiego odkrycia do- konali amerykańsc­y specjaliśc­i. Wystarczy zespół składający się z czterech ptaków, by badania stały się bardziej efektywne.

Uczeni z Uniwersyte­tu Iowa przeprowad­zali eksperymen­t polegający na pokazywani­u skrzydlaty­m stworzenio­m serii zdjęć tkanki piersiowej. Na części z nich kobiety miały nowotwór, na innych były zdrowe. Nauka rozpoznawa­nia zdjęcia nowotworów i wskazywani­a ich poprzez naciskanie odpowiedni­ego przycisku trwała tylko kilka dni. Gołębie wytypowały fotografie chorych z dokładnośc­ią do 85 procent – jest to wynik porównywal­ny do osiągnięć najlepszyc­h profesjona­listów.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland