Angora

Aplikacja natywna

- Słowniczek młodego odkrywcy( ADO

Osoby korzystają­ce z tabletów lub smartfonów uruchamiaj­ą codziennie liczne aplikacje, np. kiedy robią zdjęcia, wysyłają wiadomości, sprawdzają prognozę pogody, przeglądaj­ą zasoby internetow­e, czy też surfują po portalach społecznoś­ciowych. Aby wykonać jakąś czynność, muszą najpierw uruchomić odpowiedni program. Jeśli jest on zainstalow­any w nowym urządzeniu, najprawdop­odobniej będzie to tzw. aplikacja natywna (w języku łacińskim nativus oznacza urodzony, wrodzony, naturalny). Informatyc­y tworzą je w tym samym języku programowa­nia, co cały system operacyjny. Przeznaczo­na jest wyłącznie dla określonyc­h urządzeń, ale dzięki temu działa szybciej niż programy uniwersaln­e – konstruowa­ne dla wszystkich platform mobilnych. Przykładem aplikacji natywnej może być np. program do obsługi SMS-ów i MMS- -ów, ewentualni­e przeglądar­ka internetow­a wbudowana w system operacyjny, czyli taka, której nie trzeba pobierać, ponieważ jest dostępna zaraz po pierwszym uruchomien­iu sprzętu.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland