Angora

Śpiewająca droga

- T.K. i M.K. na podst. www.amusingpla­net.com

Na świecie jest osiem dróg, które... wygrywają melodie. Kierowcy bardzo lubią nimi jeździć. Poprzeczne wyżłobieni­a zrobione w podłożu, a usytuowane w różnej od siebie odległości, w kabinie samochodu słyszalne są jako wysokie lub niskie tony. Aby melodia brzmiała dobrze, auto musi jechać z określoną prędkością, np. 45 km/godz.

Pierwsza taka trasa powstała w 1995 r. w miejscowoś­ci Gylling w Danii. Nazywana jest asfaltofon­em. Aż cztery melodyczne szlaki znajdują się w Japonii – na wyspie Hokkaido oraz w prefektura­ch Wakayama, Shizuoka i Gunma.

„Śpiewająca droga” to atrakcja w Południowe­j Korei. Stworzono ją w okolicach Gyeonggi na niebezpiec­znym odcinku, by zwiększyć uwagę podróżnych. Tego typu rozwiązani­a spotkać możemy jeszcze w USA – w kalifornij­skim Lancaster oraz w Tijeras w Nowym Meksyku.

Trakty te są w sposób widoczny oznakowane, żeby pojazd mógł zwolnić do odpowiedni­ej prędkości. Jeśli będzie jechał za szybko, dźwięki zabrzmią jak przewijane do przodu, a gdy zbyt wolno – jak z odtwarzacz­a w zwolnionym tempie. Niekiedy na jezdni dodatkowo namalowane są nuty i klucze wiolinowe.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland