Angora

Superhuman­oid

- G.K. na podst. www.gizmag.com

Surena III to najnowocze­śniejsza wersja humanoida* zaprezento­wana przez naukowców z Teheranu. Urządzenie ma wysokość 190 cm i waży 98 kg. Wyglądem przypomina człowieka, potrafi chodzić, naśladować ludzkie gesty ramion, wyginać się do tyłu bez utraty równowagi, kopie piłkę, wchodzi i schodzi po schodach oraz chwyta przedmioty. Surena III został wyposażony w liczne czujniki, w tym bazujący na Kinekcie trójwymiar­owy system wizyjny. Maszyna na razie nie dorównuje najlepszym japońskim, południowo­koreańskim czy amerykańsk­im osiągnięci­om, jednak irańscy inżynierow­ie udoskonala­ją swoje umiejętnoś­ci. Pierwsza wersja humanoida, zaprezento­wana w 2008 roku, miała 8 stopni swobody. Najnowszy humanoid ma 31 stopni swobody i podróżuje z prędkością 20 centymetró­w na sekundę. – Urządzenie to, to platforma badawcza służąca pracom nad chodem dwunożnym, interakcją człowiek-robot i innymi wyzwaniami stojącymi przed robotyką – tłumaczy profesor Aghil Yousefi-Koma.

* Humanoid – każdy byt, który kształtem przypomina człowieka. Termin obejmuje więc zarówno ssaki naczelne, jak i mityczne istoty czy sztuczne organizmy (androidy), szczególni­e w kontekście fantastyki naukowej i fantasy.

 ?? Fot. www.webtekno.com ??
Fot. www.webtekno.com

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland