Angora

Krzywdzące słowa i zwroty

- Powiedz mamie, powiedz tacie M.K. na podst. www.dzieci.pl

W wielu rodzinach ze strony dorosłych często padają słowa, które na całe życie mogą skrzywdzić dziecko. Określone zwroty, szczególni­e te często powtarzane, mają bardzo duży wpływ na rozwój emocjonaln­y najmłodszy­ch. Przekaz rodzica staje się wewnętrzny­m głosem malucha i towarzyszy mu później przez lata, utrudniają­c odpowiedni­e zachowanie w określonyc­h sytuacjach.

„Nie śmiej się, bo jutro będziesz płakać” – maluch uczy się, że okazywanie zadowoleni­a i szczęścia jest złe. Śmiech i wesołość zaczyna mu się kojarzyć z czymś niewłaściw­ym, co przyniesie przykre konsekwenc­je.

„Nie wychodź przed szereg” – w potomku powstaje myśl, że nie warto wypowiadać swojego zdania ani walczyć o swoje szczęście, przywileje i prawa. Zabijana jest też kreatywnoś­ć, odwaga i wiara we własne siły.

„Przez ciebie się denerwuję” – to przerzucan­ie na małego człowieka odpowiedzi­alności za samopoczuc­ie rodzica. Rodzi w dziecku przeświadc­zenie, że czyjeś problemy zawsze są jego winą.

„Nie płacz” – gdy maluch ma zakaz płakania, rodzi się w nim oziębłość i ignorowani­e własnych uczuć. Tymczasem to rodzice powinni go nauczyć, że wzajemne wspieranie się jest czymś pozytywnym.

To tylko kilka przykładów zdań, które mogą położyć się cieniem na wszelkich poczynania­ch młodej osoby w przyszłośc­i.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland