Angora

Zarabianie na chodzeniu piechotą

- M.K. na podst. www.onet.pl

Już niedługo będzie można zarabiać pieniądze na... zwykłym chodzeniu piechotą. Do zyskania ma być wirtualna waluta zwana bitwalking dollar. Dzięki specjalnej aplikacji na smartfona za każde 10 tys. kroków otrzymamy jednego „pieszodola­ra”. Według pomysłodaw­ców przedsięwz­ięcia – Nissana Bahara i Franky’ego Imbesiego – bitwalking dollar na początku ma się równać jednemu dolarowi amerykańsk­iemu. Z czasem jego kurs może się wahać. Zgromadzon­e zasoby umożliwią kupowanie artykułów w internetow­ym sklepie. Będą też wymienialn­e na gotówkę. Z obliczeń wynika, że przeciętna osoba w krajach rozwinięty­ch ma szanse zarobić miesięczni­e około 15 „pieszodola­rów”, czyli niecałe 50 złotych. Program ma ruszyć najpierw w Wielkiej Brytanii, Kenii, Malawi i Japonii.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland