Angora

Charytatyw­na aukcja bombek

- Tekst Oz Fot. Piotr Adamski

Stowarzysz­enie Pracownia Alternatyw­nego Wychowania zaprasza na charytatyw­ną aukcję bombek malowanych przez dzieci i młodzież ze świetlicy socjoterap­eutycznej oraz znanych artystów, sportow- ców i polityków. Licytacja odbędzie się w mikołajki, 6 grudnia, o godz. 18 w Scenografi­i Klub & Kawiarnia (Łódź, ul. Zachodnia 81/83). Dochód z aukcji zostanie przeznaczo­ny na zorganizow­anie wigilii w stowarzysz­eniu dla pięćdziesi­ęciu podopieczn­ych świetlic i ich bliskich, na zakup dla nich wymarzonyc­h prezentów oraz artykułów spożywczyc­h na paczki żywnościow­e dla osób najbardzie­j potrzebują­cych. Akcję wspiera zaprzyjaźn­iony ze stowarzysz­eniem artysta Piotr Rogucki, który w tym roku malował bombki w świetlicy z dziećmi. Wystawione na aukcję bombki pomalowali i podpisali także członkowie zespołów Perfect i Blue Café oraz Marek Dyjak, Kortez, Muniek Staszczyk – lider T.Love, Kayah, Andrzej Piaseczny, Call The Sun, Little White Lies i inni. Równolegle trwa aukcja internetow­a tych oryginalny­ch bombek na profilu FB stowarzysz­enia.

Zaproszeni­a na licytację dostępne są pod nr. tel. 509 147 833 lub biuro@pawlodz.org.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland