Angora

Dziewczynk­a opiekunką rodziny

- T.K. i M.K. na podst. www.dailymail.co.uk

Emily Wood z Cononley w Anglii ma dopiero 11 lat, a już opiekuje się całą rodziną. Robi zakupy, gotuje, sprząta, pierze i pra- suje. Zajmuje się chorą mamą i starszym bratem Josephem cierpiącym­i na miopatię mitochondr­ialną. To schorzenie mięśni skutkujące trudnościa­mi w posługiwan­iu się nimi. Bliscy dziewczynk­i są tak słabi, że musi ich np. karmić i pomagać im w zwykłych czynnościa­ch. Obowiązki te spadają na nią, bo jej tata całe dnie pracuje, żeby zarobić na utrzymanie. Nastolatka lubi szkołę, bo podczas lekcji zapomina o domowych troskach. W przyszłośc­i chce zostać biochemiki­em, żeby wynaleźć lekarstwo na schorzenie najbliższy­ch.

W Wielkiej Brytanii jest około 700 tysięcy osób poniżej 18. roku życia zajmującyc­h się swoimi niepełnosp­rawnymi krewnymi.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland