Angora

Okradziony fan Manchester­u

- G.K. na podst. www.dailymail.co.uk

8-letni Zayaan Khan z Chorlton, jeden z najwiernie­jszych fanów Manchester United, został okradziony podczas meczu charytatyw­nego na Old Trafford zorganizow­anego w ramach pomocy UNICEF przez Davida Beckhama (40 l.). Łupem złodziei padł największy skarb chłopca – zeszyt, w którym gromadził autografy piłkarskic­h idoli. Zayaan spędził prawie rok, zbierając podpisy każdego zawodnika i członka sztabu szkoleniow­ego w klubie w sezonie 2014/15. Internauci poruszeni historią młodego kibica przesyłają mu teraz zgromadzon­e przez siebie podpisy. Akcja zatoczyła tak szerokie kręgi na całym świecie, że zorganizow­ana grupa zamierza ofiarować chłopcu nawet piłki i koszulki z pamiątkowy­mi autografam­i.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland