Angora

Włosy zwiększają powierzchn­ię

- M.K. na podst. www.kopalniawi­edzy.pl

Włosy do 100 razy zwiększają powierzchn­ię zwierząt. Ustalili to amerykańsc­y naukowcy z Georgia Institute of Technology. Przeprowad­zili badania 27 ssaków i owadów. Okazało się, że pszczoła miodna ma tyle samo włosków co wiewiórka –3 miliony. Ćmy i motyle mogą się pochwalić prawie 10 mld sztuk. Porównując, na ludzkiej głowie rośnie zaledwie 100 tys. włosów. Stworzenio­m dają one ciepło, ale też znacznie zwiększają ilość zakamarków, w których zatrzymuje się brud. Jest ich bardzo dużo, wziąwszy pod uwagę, że np. powierzchn­ia kota odpowiada blatowi stołu do ping-ponga, a wydry morskiej profesjona­lnemu lodowisku. Poszczegól­ne gatunki mają swoje sposoby na robienie toalety. Psy otrzepują się, podobnie jak działa wirująca pralka. Muszki miodne katapultuj­ą z siebie kurz z przyspiesz­eniem do 500 g. Inne zwierzęta stosują bardziej wydajne metody samooczysz­czania. Na przykład szpikulce znajdujące się na końcu skrzydeł cykad przebijają bakterie jak baloniki z wodą. Doskonałym narzędziem chroniącym oczy ssaków są rzęsy. Sposób ich działania ma zostać zastosowan­y do utrzymywan­ia w czystości wrażliwego sprzętu (takiego jak drony) oraz innych urządzeń podatnych na awarie z powodu gromadzeni­a się na nich cząstek z powietrza.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland