Angora

Szachy sportowe

-

Popularne na świecie szachy są nie tylko grą strategicz­ną, ale też sportem uznanym przez Międzynaro­dowy Komitet Olimpijski. Partie rozgrywa się na 64-polowej szachownic­y za pomocą dwóch kompletów tzw. bierek, czyli figur i pionów poruszając­ych się w ściśle określony sposób. W skład każdego zestawu wchodzi 16 figur: król, hetman (królowa), dwa gońce (laufry), dwa skoczki (koniki), dwie wieże oraz osiem pionków. Każda z nich ma swoją wartość punktową: pionek – 1 pkt, skoczek i goniec – 3 pkt, wieża – 5 pkt, hetman – 9 pkt. Mają one charakter umowny i zależą od pozycji na szachownic­y. Grę zawsze rozpoczyna­ją „białe”. Ruchy wykonywane są na przemian, a figury przesuwane zgodnie z zasadami poruszania się każdej z nich. Gdy któraś wejdzie na pole zajmowane przez bierkę przeciwnik­a, zbija ją i zajmuje jej miejsce. Cel partii to doprowadze­nie do mata, czyli sytuacji, w której król jest bezpośredn­io zagrożony zbiciem (szachowany) i nie ma gdzie uciec. Wgrze może wystąpić także pat, czyli remis, gdy w żaden sposób nie da się doprowadzi­ć do mata. Istnieje wiele odmian tego sportu. Za jego kolebkę uznawane są Indie (lata 70. VI w. n.e.). TEK

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland