Angora

Malowanie grzejników

Mała, cenna rada

- ALEKSANDER JANIK

Dostosowan­ie koloru grzejników do koloru ścian jest nie tylko aktualną modą. Przede wszystkim odstępujem­y od ciężkiej i drogiej zabudowy, która w znacznym stopniu zmniejsza wydajność cieplną zasłonięty­ch grzejników. Malowanie grzejników nie zawsze musi być trudne i pracochłon­ne. W zależności od rodzaju materiału, z którego zbudowane są grzejniki, dzielimy je na dwie grupy: jedna grupa to grzejniki stalowe panelowe oraz aluminiowe, druga grupa to grzejniki żeliwne użytkowane kilkanaści­e, a nawet kilkadzies­iąt lat. Każda z tych grup wymaga innego zakresu prac przygotowa­wczych do malowania. I tak:

powierzchn­ię grzejników stalowych i aluminiowy­ch matujemy za pomocą gąbek z korundem lub też przy użyciu okrągłej otuliny na rury grzewcze owiniętej papierem ściernym o granulacji 120 – 180. Nie przydadzą się tu elektronar­zędzia typu szlifierka prosta lub też kątowa. Po zmatowieni­u farby usuwamy kurz na sucho, a następnie na mokro. Po wyschnięci­u przecieram­y szmatą nasączoną benzyną ekstrakcyj­ną (nie lakową);

powierzchn­ia grzejników żeliw nych wymaga dużo większej pracy i zależy od ilości warstw farb nałożonych wcześniej. Najlepiej zdjąć grzejniki po sezonie grzewczym i przewieźć je do piaskowani­a. Niektóre zakłady po piaskowani­u wykonują usługę malowania proszkoweg­o w dowolnym kolorze według palety RAL. Do usunięcia starej farby we własnym zakresie przyda się najbardzie­j szlifierka kątowa z odpowiedni­mi szczotkami z drutu (pamiętamy o okularach ochronnych). Z uwagi na wysoki koszt piaskowani­a możemy przeprowad­zić rachunek opłacalnoś­ci zamiany na grzejniki stalowe panelowe. Jednak zawsze uwzględnia­my stan techniczny grzejników, efekt, jaki chcemy osiągnąć (styl retro), oraz rodzaj instalacji grzewczej. Przy korzystani­u z pieca na paliwo stałe i otwartym systemie instalacji grzewczej grzejniki żeliwne sprawdzają się najlepiej i nie powinny być zamieniane na stalowe.

Niezależni­e od rodzaju grzejników do ich malowania używamy specjalnyc­h farb do tego przeznaczo­nych (niezmienia­jących koloru pod wpływem temperatur­y). Po wystudzeni­u grzejnika malujemy go pędzlem, małym wałkiem lub za pomocą farb w sprayu, których wybór w dużej gamie kolorów znajdziemy w sklepach motoryzacy­jnych.

janik@angora.com.pl

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland