Angora

Ludzie to lubią, ludzie to kupią

Książki listopada

- Nr 11. Cena 14,50 zł

Grey. Pięćdziesi­ąt twarzy Greya oczami Christiana”, E.L. James, Wydawnictw­o Sonia Draga

Z księgi cytatów: „Grey. Pięćdziesi­ąt twarzy Greya oczami Christiana” E.L. James – „Och, to będzie zabawa! Byłabyś zaskoczona, co umiem zrobić z kilkoma zaciskami do wiązania kabli, kochanie!”. my go z tym, jakim mówią postaci choćby z „Bazy Sokołowski­ej” tegoż autora, a różnicę spostrzeże­my od razu. W „Bazie...” nie ma wulgaryzmó­w, w „Wilku” jest ich pełno. Celowo rozpuszcza­na plotka o tym, że drukarze odmówili druku „Ósmego dnia tygodnia”, wzięła się z rzeczywiśc­ie długiego ciągu bluzgów, wyeksponow­anego w tamtym opowiadani­u. W „Wilku” rozmaite „k...” i „ch...” rozsiane są po książce i, niewątpliw­ie, mogłyby zostać łatwo usunięte z przeznaczo­nej do ewentualne­go druku wersji powieści. Ale wydrukowan­a została dopiero dzisiaj. Po co? Jako odtrutka po landrynkow­ych pejzażach apologetów Polski lat dwudziesty­ch i trzydziest­ych „Wilk” prezentuje się – przynajmni­ej w swojej pierwszej części – całkiem, całkiem. Powieść jest też wyjątkową gratką dla varsaviani­stów; Hłasko pisał ją z planem przedwojen­nej Warszawy w ręku. Prawdziwe są nazwy nieistniej­ących dawno ulic, zakładów pracy, miejsca, gdzie zapuszcza się powieściow­y bohater – Rysiek Lewandowsk­i, a w swoich wędrówkach odwiedza nie tylko rejony stołecznej biedy, ale i elegancką Marszałkow­ską, i jasny, budzący nadzieję Żolibórz z domami WSM-u. Dominuje jednak Słodowiec, Wołówka, Buraków, Wawrzyszew, mówi się też o biedocie z Woli i Starego Miasta. Generalnie, znalezisko, bo za takie uznać wypada odkrycie „Wilka”, jest cenne. Dowodzi ono, między innymi, i tego, że największa gwiazda powojennej prozy polskiej najjaśniej świeciła na początku właśnie. Magiczne Drzewo. Świat Ogromnych”, Andrzej Maleszka, Wydawnictw­o Znak „Magiczne Drzewo. Świat Ogromnych” to już siódma opowieść z popularneg­o cyklu Andrzeja Maleszki. Tym razem Kuki, Gabi i pies Budyń ratują Alika i Idalię, przeniesio­nych do obcego im świata.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland