Angora

Skazani na terror

- Czytelnicy o książce

Ataki bombowe i terroryści samobójcy nie są już dziś „kolorytem lokalnym” jakichś odległych krajów. Państwo Islamskie wkroczyło do Europy i próbuje przemeblow­ać nam świat. Skąd wziął się ISIS, jak działa, kim są jego bojownicy? Na te pytania próbują odpowiedzi­eć amerykańsk­i dziennikar­z Michael Weiss oraz syryjski analityk polityczny Hassan Hassan. Weiss i Hassan napisali ważną i potrzebną książkę. „Wewnątrz armii terroru” to kompleksow­a analiza ewolucji grup terrorysty­cznych i postaci, które doprowadzi­ły do obecnego kryzysu. Wszyscy za niego odpowiedzi­alni – wojskowi, wywiad, dyplomaci, biznesmeni i politycy – powinni ją przeczytać.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland