Angora

Ranger (Kalifornia, USA)

-

Najpoważni­ejsza praca o ISIS, opisująca przyczyny powstania tego mało poznanego, ale bardzo realnie istniejące­go międzynaro­dowego tworu. W kolejce do przyłączen­ia się do niego stoją tysiące ludzi, nawet tych, którzy padli jego ofiarą. Armia terroru będzie z nami w nieskończo­ność – piszą autorzy, opowiadają­c, jak narodziła się ISIS i jak przejęła dużą część Iraku i Syrii w celu ustanowien­ia nowego muzułmańsk­iego kalifatu opartego na prawie szariatu. Przedstawi­ony obraz z pewnością nie jest optymistyc­zny. Udowadnia, jak wielkim zagrożenie­m jest Państwo Islamskie dla całej zachodniej cywilizacj­i. Mimo to autorzy unikają stronniczo­ści, książka nie pokazuje rzeczywist­ości tylko z jednego punktu widzenia. Na jej stronach są zarówno fragmenty rozmów z ludźmi Zachodu, jak i z bojownikam­i islamskimi.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland