Angora

Helpful Advice

-

Pierwsze rozdziały wydały mi się trochę zawiłe i niejasne, być może dlatego, że jest to rzeczywist­ość skomplikow­ana, trudna do opisania. Bardziej podobała mi się druga część książki koncentruj­ąca się na Syrii, obecności i zasięgu działań ISIS na tym terytorium oraz na sposobach werbowania ludzi.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland