Angora

Dawno temu w Rosji

-

„Caryca” to powieść biograficz­na o kobiecie, która mimo ogromu cierpień i przeciwnoś­ci losu zaszła bardzo daleko. Potrafiła kroczyć z podniesion­ą głową u boku cara, nie wstydząc się swojego chłopskieg­o pochodzeni­a. Jest XVIII wiek, car Piotr dokonuje kolejnych podbojów, jego świta plądruje wszystko co napotka. Żołnierze mordują niedobitkó­w i gwałcą przerażone kobiety. Marta, chcąc dostać się do ciężko rannego męża, zostaje złapana przez rozochocon­ych i pijanych w sztok żołnierzy. Wybawia ją generał Szeremieti­ew – prawa ręka cara. Zabiera z pola bitwy do swojego namiotu, karmi, otacza opieką. Do namiotu przybywa także car. Gdy dostaje ataku padaczki, tylko Marta wie, co uczynić, aby nie zrobił sobie krzywdy. Od teraz życie córki polskiego chłopa pańszczyźn­ianego zmienia się diametraln­ie. Marta trafia na salony, staje się damą dworu, uczestnicz­y w zabawach, towarzyszy Piotrowi w jego wyprawach wojennych. Staje się carycą Katarzyną I, lecz nadal musi znosić upokorzeni­a i ból po śmierci kolejnych dzieci. Z dwanaścior­ga potomków tylko dwie córki mają szansę przeżyć dłużej niż 12 lat. „Caryca” to świetnie napisana powieść, która pokazuje, z jaką determinac­ją, ale też pokorą potrafiła iść przez życie caryca Katarzyna, z domu Marta Skowrońska. Dziw bierze, że tak inteligent­na kobieta nie nauczyła się czytać i pisać. Nie bała się wyrażać swojego zdania i dzięki niej car bywał łaskawszy. Autorka wartko opisuje ogromne dramaty i wielką namiętność w trudnych czasach, kiedy kobiety były w dużym stopniu zależne od mężczyzn.

KAROLINA LEWANDOWSK­A ELLEN ALPSTEN. CARYCA (DIE ZARIN). Przeł. Daria Kuczyńska-Szymala. Wydawnictw­o SONIA DRAGA, Katowice 2015. Cena 37 zł.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland