Angora

Więcej krwi”, Jo Nesbo/, Wydawnictw­o Dolnośląsk­ie

-

„Więcej krwi” Jo Nesbo/ to kontynuacj­a na śniegu”. Sukces był do przewidzen­ia.

„Krwi Karbala”, Piotr Głuchowski, Marcin Górka, Wydawnictw­o Agora „Karbala” Piotra Głuchowski­ego i Marcina Górki, opowiadają­c o wojnie w Iraku, mówi też wiele o tym, dlaczego dzisiejsze konflikty z tzw. terrorysta­mi skończyć się muszą – bo muszą – wojną. Świętą czy nie świętą, mniejsza z tym: „Strzał z czołgowego działa rozrywa bojowników na strzępy, ale za chwilę pojawia się kolejna zbrojna grupa. I robi to samo. Jak gdyby w mieście istniał niewyczerp­any zapas kałachów, erpegów i mężczyzn gotowych na śmierć”.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland