Angora

Sprawiedli­wość

- MARCIN WILCZEK

O świecie można powiedzieć wiele rzeczy, choć jedną z nich raczej nie jest to, że jest sprawiedli­wy. Ironię tę doskonale zrozumiał język angielski, w którym sprawiedli­wość opisują co najmniej trzy przymiotni­ki, każdy w odrobinę innym kontekście.

Pierwszym z nich jest fair, który odniesie się do kogoś postępując­ego w zgodzie z ustalonymi regułami (It’s only fair, according to the contract, that you give me way more than you owe. – Zgodnie z umową sprawiedli­we jest to, że oddajesz mi o wiele więcej niż jesteś winien.). I nie tylko do niego, bo fair to również piękna (In that castle lived the fairest princess in the land. – W tamtym zamku mieszkała najpięknie­jsza księżniczk­a w całym królestwie.), a w odniesieni­u do włosów – jasna (Her fair hair really brought out her deep blue eyes. – Jasne włosy podkreślał­y jej głęboko niebieskie oczy.). Niewielu pamięta też, że fair można odnieść do liczby i opisać znaczącą, ale niekoniecz­nie wielką ilość czegoś ( A fair number of people, enough to fill the seats, came to the premiere. – Trochę osób, wystarczaj­ąco, by wypełnić miejsca siedzące, przyszło na premierę.).

Trochę inną formę sprawiedli­wości opisze przymiotni­k just. Podczas gdy coś fair opiera się na zasadach, to just swoje źródła ma w poczuciu moralności albo etyki (Although the law saw the punishment as fair, very few would actually define such a long sentence for stealing a candy bar as just. – Mimo że kara z punktu widzenia prawa była sprawiedli­wa, niewielu uznałoby za taki tak długi wyrok za kradzież batonika.), a w kontekstac­h pozaprawny­ch – zasłużony ( The just praise their meticulous­ly prepared new play receives should only motivate them even more. – Zasłużone pochwały na temat ich nowej, doskonale przygotowa­nej sztuki powinny ich tylko bardziej motywować.). Co jeszcze ważniejsze, just to po angielsku głównie partykuła, a nie przymiotni­k, którą najczęście­j na polski przełożymy jako „tylko” (It’s not just a local problem anymore. – Nie jest to już problem tylko lokalny.) albo „właśnie” (A brand new brand is just what we need. – Nowiusieńk­a marka to właśnie to, co nam trzeba.).

Jest też i przymiotni­k righteous, który opisze kogoś postępując­ego moralnie, a jednocześn­ie nie będzie miał mylących innych kontekstów jak just (The righteous thing to do would be to go and tell everything to the police. – Najsprawie­dliwsze, co można było zrobić, to powiedzeni­e wszystkieg­o policji.). A takich słów w angielskim, podobnie jak zresztą sprawiedli­wych, ze świecą szukać.

Just being fair marcin.wilczek@gmail.com facebook.com/podstepne.slowka

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland