Angora

Czyżby babcia miała rację?

Poczet nazwisk polskich(

- 562)

Drogi Panie Henryku, w 2000 roku wyszłam za mąż i od tego czasu nazywam się Makowska. Wspólnie z mężem szukamy naszych pradziadkó­w. Wiemy, że ta rodzina Makowskich pochodzi z Łódzkiego. Ale mam też inny problem. Mój dziadek nazywał się Komischke (zginął w Oświęcimiu) i tu jest problem, ponieważ nie mogę nic znaleźć na ten temat. Będę wdzięczna za każdą informację o pochodzeni­u tych nazwisk.

Grażyna Makowska Makowski to popularne nazwisko (25 340 w bazie PESEL) odmiejscow­e, od Makowa. Przy czym nazwa miasta czy wsi nie pochodzi od maków kwitnących w maju, ale jest dzierżawcz­a, czyli jest własnością Maka. Rodów o tym nazwisku jest wiele i tylko genealog może przesądzić o przynależn­ości. Nazwisko dziadka choć zapisane z niemiecka (z charaktery­stycznym sufiksem -ke, często zastępując­ym -ek) brzmi wyraźnie po polsku ( Komiszek?). Być może jest to nazwisko utworzone od prasłowiań­skiej podstawy *komiki, czyli ściskać, wyciskać, zbijać, które dały początek nazwiskom takim, m.in.: Komiczek, Komiczko, Komiesza, Komiszak.

Zawsze z zaciekawie­niem czytam tę rubrykę i zastanawia mnie, skąd wzięło się nazwisko, które przyjęłam po mężu. Nazywam się Lisoń, ale nazwisko często jest różnie pisane. Ponieważ mieszkam na Śląsku Opolskim, wielu mieszkańcó­w ma tu tzw. niemieckie pochodzeni­e i to nazwisko piszą bez polskiego znaku i z dwoma „s” – Lisson. Często też pisane jest jako Lison. Moja nieżyjąca już babcia kiedyś mówiła, że to nazwisko pochodzi z czasów Napoleona. Ponoć na początku nazwisko brzmiało Lizou lub Lizon. Mam wobec tego pytanie, czy jest możliwe ustalenie, czy babcia miała rację.

Eryka Lisoń, Borek Źródłosłów nazwiska jest prosty i nie napoleońsk­i. To lis, rudy drapieżnik z lasu stoi u początków Pani nazwiska. Formy śląskie rzeczywiśc­ie nieco się różnią od pozostałyc­h (Lissok, Lysok, Lyson, Lysoń), niemniej zaczęło się od lisa. A to nie tylko zwierzę, bo tak zwano też czapkę z jego futra (lisiura), człowieka

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland