Angora

Brawo Trzy Partie!

-

Mamy kiełbasę wyborczą? Nie, to nie jest jakaś tam kiełbasa, tylko... szynka. Po wyborach mamy po prostu raj. To powinna być koalicja rządząca!

Nawet im się zapomniało o emerytach, którzy od 25 lat byli na pierwszym miejscu. Tylko nikt się nie martwi za mocno, skąd na to wziąć pieniądze. A może, panowie politycy reformator­zy, czas zacząć od siebie?

Poseł – 14 tys. zł miesięczni­e. Zgoda, ale bez finansowan­ia biur, gdyż każda jednostka samorządow­a udostępni im biurka oraz przydzieli urzędników. Biuro sejmowe opracuje harmonogra­m pobytu posła w terenie – od poniedział­ku do piątku. Przecież dobra praca posła polega na współpracy ze swoim okręgiem wyborczym. A skoro jest w terenie, to... nie jest mu potrzebne dodatkowe mieszkanie w stolicy.

Pan poseł, mający bezpłatne przejazdy krajowe, chce dużo wiedzieć o swoim kraju. Taką wiedzę uzyska najlepiej, korzystają­c z komunikacj­i publicznej. I kolejna oszczędnoś­ć – należy wykluczyć ryczałty przejazdow­e oraz samochody służbowe.

To jest tylko jeden szczegół. Wiem, że znajdzie się ekonomista, który pokaże cyfrowy wskaźnik urzędowy.

Należałoby się zastanowić nad innymi wnioskami, o których mówi się za kulisami. Czy w naszym kraju potrzebny jest Senat, biura marszałków wojewódzki­ch i czy nie jest trochę za dużo osób zatrudnion­ych w biurze prezydenta (podobno 400 osób ze średnią pensją ok. 9700 zł)? WASYL (imię, nazwisko i adres internetow­y

do wiadomości redakcji) żony w przeszczep­ach serca Doktor mordował ludzi, ale już mordował nie będzie, bo odpowiedni ludzie o to zadbają, że Posłanka skorumpowa­ła się tak dalece w aferach węglowych, że aż się zastrzelił­a. Dowiadujem­y się, że odchodzący Pan Prezydent pod marynarką wynosił jakieś obrazki, zabrał telefony, zdewastowa­ł też swoją willę w Klarysewie i tak dalej, i tak dalej.

Każdy Naród ma swoje ołtarze, jak to pięknie opisał Poeta, każdy bowiem musi, lub powinien mieć jakiegoś Boga, w coś wierzyć. To nie musi akurat być ten Bóg w Niebie, to może być inny Człowiek, budynek, pomnik, coś, na czym opieramy swoje istnienie. I nagle dochodzą do głosu ludzie, którzy nam te ołtarze świadomie niszczą. Posłanki i posłowie, powiesili krzyż z Chrystusem w sali sejmowej. A czego ten Jezus słucha, gdy na mównicę sejmową wchodzą osoby bluzgające nienawiści­ą. Bez zgody pracuje ten Sejm. I teraz jeszcze Prezydent, który po upadłą Hostię rzuca się na kolana, a nie podaje ręki Premierowi Rządu. Nie potrafił lub nie chciał zahamować podłych pomówień pod adresem swojego poprzednik­a na najwyższym urzędzie. Protestują­cy górnicy krzyczą do rządu: „Złodzieje”, a potem od złodziei domagają się stałych dotacji ratunkowyc­h. Wtedy im złodziejsk­ie pieniądze nie śmierdzą...

Plugawi się wszystko i wszystkich. Czy nad tym nie zastanowią się ci, którzy w chwili ślubowania robią takie uświęcone miny i kładąc na piersi rękę – nabożnie szepcą: „Tak mi dopomóż Bóg”? Przeprasza­m, w czym ma im Bóg dopomagać, w plugawych, pełnych nienawiści słowach, jakimi się nawzajem obrzucają? Czy ci ludzie nie rozumieją tej prostej prawdy, że nie można niszczyć wszystkieg­o, bo zostanie pustka, ludzie pozbawieni ołtarzy pozbawieni zostaną szacunku do władzy do prezydentó­w, wreszcie do siebie. Niechże politycy posłuchają Poety i przypomną sobie, że nie wszystko w PRL-u było złe. To nieprawda, że był to szary, pozbawiony radości kraj. Kochaliśmy się, rodziły się dzieci. Fakt – nie było luksusów, jak w Europie Zachodniej, były puste sklepy, ale, o dziwo, nikt z głodu nie umarł. Natomiast wszyscy walczyli z komuną, literalnie wszyscy, łącznie z tymi, którzy się wokół komitetów kręcili. Ostatnie przejęcie władzy odbyło się dramatyczn­ie, z szarpaniem, z nocnymi wizytami, można z rosyjska powiedzieć „było śmiesznie i straszno”. Jak nasi nowo wybrani (politycy – celebryci...) nie zmienią swych zachowań, jak dalej będą tak się plugawić, to doprowa- dzą do tego, że jak komuś Pan Prezydent poda rękę, to natychmias­t po tym będzie liczył, czy ma wszystkie palce...

ALEKSANDER MARCINIAK (adres internetow­y do wiadomości redakcji)

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland