Angora

Poeta czy prorok?

-

Ale nie depczcie przeszłośc­i ołtarzy,

Choć macie sami doskonalsz­e wznieść;

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, I miłość ludzka stoi tam na straży, I wy winniście im cześć! Jak słowa wielkiego Poety Adama Asnyka, mają się do naszej codziennoś­ci? Po włączeniu telewizora lub radia dowiadujem­y się, że Premier polskiego Rządu i Prezydent sąsiednieg­o państwa zamordowal­i prezydenta Polski, że szanowany i zasłu-

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland