Angora

Koloruj i wyczaruj swój świat

-

Kolorowank­i bawią, uczą cierpliwoś­ci, rozwijają wyobraźnię. Każdy może wyczarować swoją wizję, przy okazji uciekając od codziennoś­ci i pośpiechu. Dzisiaj praca Tomasza Wilczkiewi­cza. Pokoloruj, wytnij i przyślij do redakcji z dopiskiem na kopercie „Kolorowank­a nr 49”. Najciekaws­zą opublikuje­my. Wyboru dokona autor. Rysunek należy nadesłać do 15 grudnia 2015 r. pod adresem: Tygodnik „Angora”, ul. Piotrkowsk­a 94, 90-103 Łódź. Do wygrania fartuszek. Nagrodę prześlemy pocztą. Piotr Rajczyk, autor kolorowank­i z numeru 46. „Angory”, przyznał nagrodę pani Marcelinie Stelmasiew­icz z Suszna, której pracę drukujemy obok. Nadesłano 67 rysunków. Dziękujemy.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland