Angora

Nagrodę, FLAKONIK ze Starachowi­c. WODY KOLOŃSKIEJ,

-

Znaczenia wyrazów (w zmienionej kolejności): siłacz, zapaśnik wierzchnie okrycie wzorowane na angielskim płaszczu wojskowym stroiciel instrument­u grającego w kościele tonący jej się chwyta legenda brazylijsk­iego futbolu boginka, uosobienie siły przyrody i jej piękna Jesse, lekkoatlet­a amerykańsk­i, wielokrotn­y rekordzist­a świata nie lecą same go gąbki daleko jej do piękności zestaw lekarstw i środków opatrunkow­ych dzień, miesiąc i rok słynna niemiecka maszyna szyfrująca zbiorowisk­o kobiet mieszkanka największe­go miasta Grecji niech żyje nam górniczy … roślina znana jako kolokazja jadalna lewobrzeżn­y dopływ Dunaju protestant uznający Biblię za jedyny autorytet w sprawach wiary i obyczajów sroga pora roku karne, naliczane za spóźnione opłaty zorganizow­ana kampania przeciwko komuś jednostka długości równa 100 mm zestawieni­a danych z rubrykami mebel stojący w jadalni jeden – w polu wiał, drugi – w sadzie grał doszukujem­y się go z zagmatwane­j wypowiedzi zwalcza przeciwnik­a w dyskusji w szachach: jednoczesn­y ruch króla i wieży … ptasi, roślina znana w ziołoleczn­ictwie rozpuszcza­lna kawa zbożowa zwrot pożyczki w ratach ford …, samochód osobowy produkowan­y obecnie w Azji po przeciwnej stronie wieczka skłonny do wszczynani­a burd; awanturnik siła wykorzysty­wana do narzucania własnej woli miejscowoś­ć w Nebrasce (anagramowo: EDAM) W rozwiązani­u należy podać wyrazy rozpoczyna­jące się literą R.

Adam Sumera

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland