Miliony wydane z użyciem służbowych kart. Ministerstwo Obrony ujawnia dane

Angora - - Tanie Państwo -

Ponad 19 milionów złotych – tyle w ciągu dwóch lat wydali przy użyciu kart płatniczych i kredytowych przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. To najwięcej spośród wszystkich resortów. „Łączna liczba kart oraz kwota wydatkowana w latach 2016 – 2017 dotyczyła całych sił zbrojnych, a nie jedynie ministerstwa” – poinformował resort w oświadczeniu. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że nowy szef resortu obrony Mariusz Błaszczak wyjaśni, czy wydatki z kart były uczciwe i uzasadnione.

Z pytaniami do poszczególnych ministerstw o liczbę służbowych kart i dokonywane przy ich użyciu wydatki zwrócił się w połowie ubiegłego roku poseł Piotr Misiło.

„W kampanii wyborczej PiS obiecywał «tanie państwo». Miało to dotyczyć również wyważonego obchodzenia się z publicznymi pieniędzmi przez urzędników” – wskazywał poseł Nowoczesnej.

W listopadzie informowaliśmy o płatnościach kartami większości resortów. Brakowało jedynie informacji z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ponad 19 mln złotych

Z odpowiedzi udzielonej w styczniu przez ówczesnego wiceministra Bartosza Kownackiego wynika, że w 2016 roku resort przy użyciu służbowych kart płatniczych i kredytowych wydał ponad 9,5 mln zł, a w pierwszym półroczu 2017 roku niemal 5,3 mln zł. Łączna kwota wydatków w ciągu półtora roku wyniosła więc 14,8 mln zł.

2 marca resort obrony wydał oświadczenie z danymi za dwa ostatnie lata. Wynika z niego, że przez cały 2017 rok wojsko, posługując się służbowymi kartami, wydało ponad 9,5 mln złotych. W latach 2016 – 2017 wydatki rosną więc do ponad 19 mln złotych.

Ministerstwo opublikowało też dane za 2015 rok. Wtedy wydatki kartami płatniczymi wyniosły ponad 9,6 mln złotych.

Co mówił wiceminister?

W styczniu ówczesny wiceminister Bartosz Kownacki wyjaśniał, że karty płatnicze i kredytowe używane w resorcie obrony narodowej są „instrumentem finansowym (niezbędnych rozliczeń pieniężnych, np. opłat za pobyt w hotelach podczas podróży służbowych), z którym nie wiążą się żadne samoistne uprawnienia ich dysponentów do swobodnego wykorzystywania środków budżetowych MON”.

„Każdy wydatek, w tym również dokonany z użyciem omawianych kart, wynika z właściwego planu finansowego oraz rzeczowo-finansowego i jest związany z realizacją konkretnego zadania merytorycznego, zatwierdzonego przez ministra obrony narodowej, jego zastępców, dyrektora generalnego MON, dowódców wojskowych różnego szczebla lub kierowników jednostek budżetowych” – zapewnił.

Podkreślił też, że zasady używania służbowych kart płatniczych i kredytowych zostały określone w stosownych procedurach, a wydatki księgowane w wyniku ich użycia są weryfikowane „w odniesieniu do przydzielonych decyzjami budżetowymi kwot”.

Stanowisko MON

MON poinformowało w piątek, że „jedną z pierwszych decyzji ministra Mariusza

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.