Pozytywny pesymizm

Angora - - Rozmaitości -

Tak zwany pesymizm defensywny* jest lepszy niż optymizm – twierdzi Fuschia Sirois, psycholog z brytyjskiego University of Sheffield. Skuteczniej pomaga w osiąganiu sukcesu. Ludzie z takimi emocjami mają niskie oczekiwania co do skutków swojego działania i dokładnie przewidują, co może pójść nie po ich myśli. Taka postawa obniża u nich stres i dzięki temu z większym wewnętrznym spokojem pracują nad osiągnięciem celu. Zawsze poświęcają wiele czasu na przygotowania, a to później procentuje i np. podczas różnych egzaminów osiągają lepsze wyniki. Zatem wzrasta ich poczucie wartości. Poza tym pesymizm defensywny pomaga lepiej radzić sobie z chorobami. Osoby z taką postawą często skutecznie podejmują działania zapobiegające pogorszeniu swojego stanu i takie, które wspierają szybszy powrót do zdrowia.

* Pesymizm defensywny – skłonność do przesadnego przewidywania wielu przeciwności, które mogą pojawić się na drodze do osiągnięcia zamierzonego wyniku.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.