Księżniczka i toyota

Angora - - Ojczyzna Polszczyzna | Podstępne Słówka -

Nazywam się Żodzik, zaś nazwiska panieńskie mamy to Wołk-Lewanowicz. To rzadkie nazwiska i niezmiernie byłbym wdzięczny za informacje na ten temat. Nadmieniam, że ojciec i mama pochodzą z Kresów Wschodnich. Ojciec urodził się w 1910 roku w Hancewiczach, między Baranowiczami a Łunincem. Mama natomiast urodziła się w 1915 roku w miasteczku Jasny Las, w pobliżu Bobrujska, i pochodziła z rodziny ziemiańskiej. O ile się orientuję, to dziadkowie i pradziadkowie byli ludnością tam osiadłą.

Jarosław Żodzik, Białystok Panie Jarosławie, wiele tłumaczy pochodzenie przodków, czyli ziemie litewskie. Żodzik według K. Rymuta jest nazwiskiem pochodzącym od litewskiej nazwy osobowej Žoidžius albo Žoidzis, czyli opiekun, ktoś, kto się o innego troszczy. Z kolei Wołk etymologicznie wywodzi się od wschodniosłowiańskiego rzeczownika pospolitego wilk (wołk), choć występował też w gwarach pol- skich. Lewanowicz może pochodzić od rośliny – lawendy lub od włoskiej nazwy geograficznej Lewant, co z kolei może sugerować pochodzenie przodków jednego z rodziców. Nazwiska z członem Wołk nie należą do rzadkości, np. Wołk-Jankowski, Wołk-Karaczewski, Wołk-Łaniewski, a nawet Wołk-Wołkow. W bazie PESEL jest dziś 33 Żodzików i 28 Wołk-Lewanowiczów.

Z nazwiskiem ojca Celica zetknęłam się parokrotnie: w książce „Z dziejów żeglarstwa polskiego”, które zapoczątkowali zesłańcy syberyjscy z okolic Władywostoku. Notabene ojciec wrócił do Polski z Syberii w 1920 roku okrętem, który cesarzowa Japonii przeznaczyła dla dzieci Sybiraków, ułatwiając im powrót do ojczyzny. Ponownie w książce „Z dziejów pięknej Bitynki” (ormiańska księżniczka Cylicja?). I był też samochód Toyota Celica. Znajoma znalazła w starych tekstach mnicha o tym nazwisku, który bronił bohatersko Ostrej Bramy przed Moskalami. Ojciec twierdził, że rodzina pochodziła

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.