Trudne sprawy w Jerozolimie Izrael

Angora - - Twarzą W Twarz -

o swym zaniepokojeniu przejawami antysemityzmu w Polsce i podkreślił, że polski rząd nie może okazywać jakiejkolwiek tolerancji dla tego zjawiska.

W wydanym komunikacie izraelskie MSZ stwierdziło, że podczas rozmów wyraziło swoje zastrzeżenia, kładąc nacisk na paragraf w tekście ustawy o IPN, który utrudnia poszukiwanie prawdy, oraz na otwartą debatę historyczną. Dialog ze stroną polską określiło jako „pogłębiony i otwarty”.

Strona polska zabiegała o złagodzenie sporu. Wicepremier Jarosław Gowin napisał pojednawczy tekst, który opublikowały w piątek izraelski dziennik „Haaretz” oraz „Rzeczpospolita”. Gowin podkreślił: „Współczujemy żydowskiemu cierpieniu, szanujemy żydowską pamięć i wrażliwość. Nie chcemy w żaden sposób ograniczać odkrywania prawdy o przeszłości. Niefortunny był moment głosowania nad nowelizacją ustawy o IPN, tuż przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holocaustu, co kilkakrotnie podkreślali przedstawiciele naszego rządu. Trzeba jednak szczerze dodać, że byliśmy zaskoczeni reakcją władz izraelskich. Mieliśmy podstawy, by sądzić, że zmiany wprowadzone w projekcie rozwiały wątpliwości naszych partnerów”. Zdaniem Gowina zawiodła komunikacja i obecnie potrzebny jest dialog.

Niestety, nie wszystkim zależało na uspokojeniu nastrojów. Z pewnością nie przypadkiem w czwartek dziennik „Jerusalem Post” zamieścił tekst na temat sporządzonego przez amerykańskie służby specjalne dla Departamentu Stanu USA dokumentu z 15 maja 1946 roku. Raport ten, mający tytuł „Żydzi w Polsce po wyzwoleniu”, został odtajniony w 1983 roku. Dokument omówił 2 marca także dziennik „Times of Israel”. Zauważyć wypada, że raport nie został opublikowany w gazetach. Jego treść przedstawił i skomentował rabin Marvin Hier, założyciel Centrum Szymona Wiesenthala, które raport ten pozyska- ło. Według dokumentu istnieją dowody na to, że w czasie drugiej wojny światowej „Polacy prześladowali Żydów z taką samą zaciekłością jak Niemcy”. Antysemityzm szerzył się w Lublinie i w innych częściach kraju. Żołnierze Armii Krajowej mordowali Żydów, zaś „antysemityzm osiągnął w armii gen. Andersa tak wielkie rozmiary, że żydowscy żołnierze zmuszeni byli do dezercji i zaciągu w innych alianckich armiach”. Raport stwierdza, że po 1919 roku większość polskich partii politycznych miała antysemicką linię, także przywódcy kościelni szerzyli antysemityzm. W przekonaniu rabina Hiera rozpowszechnienie amerykańskiego dokumentu roku pomoże w zrozumieniu, dlaczego nowelizacja ustawy o IPN została w Izraelu tak źle przyjęta.

Senator Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa, zareagowała na te artykuły z oburzeniem. Napisała na portalu Wp.pl: „Warto przypomnieć, że pochodzenie żydowskie miało około 3 tys. żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. Zostali uratowani z «nieludzkiej ziemi». Pozostanie w ZSRR dla większości z nich oznaczałoby pewną śmierć. Później dezerterowali z armii za cichą zgodą mojego Ojca i bez jakichkolwiek konsekwencji. Zakładali Państwo Izrael. Budowali fundament armii Izraela. Warto wskazać, że w armii generała Andersa był m.in. Menachem Begin, późniejszy izraelski premier”.

W piątek „Jerusalem Post” opublikował artykuł przedstawiający rozmowę z Deborah Lipstadt, amerykańską profesor historii z Uniwersytetu Emory w Atlancie, autorką wydanej także w naszym kraju książki „Proces Eichmanna”. Tytuł tekstu głosi: „Według Lipstadt słowa polskiego premiera są równoznaczne z negowaniem Holocaustu”. Gazeta wróciła więc do niefortunnej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego podczas lutowej konferencji ds. bezpieczeństwa w Monachium, kiedy to szef rządu RP mówił także o żydowskich „sprawcach” Zagłady. na życie przez pryzmat cen usług i produktów jest na pewno ważne z punktu widzenia rodzinnego budżetu, ale szukanie sensu życia przez pryzmat portfela wieje nudą, smutkiem i depresją. Odłóżmy ekonomiczne kalkulacje na bok, chciałbym powtórzyć i podkreślić, że porównując Polskę, jaką znałem 15 lat temu z tą, jakiej doświadczyłem podczas ostatnich świąt Bożego Narodzenia (nr 3/2018), zauważyłem dużo pozytywnych zmian. Nietrudno też zauważyć, że Polacy mają specyficzny chłodny stosunek do siebie i do swoich ziomków, ale wierzę, że pod tą skałą toczy się gorąca magma (...). Proszę kontynuować narzekanie – bo to najbardziej oczywisty dowód na to, że Pań- Reporter „Jerusalem Post” rozmawiał z Lipstadt nazajutrz po tej wypowiedzi, ale artykuł ukazał się dopiero po spotkaniu polskich i izraelskich zespołów. Profesor z Atlanty powiedziała: „Oczywiście byli kapo i Żydzi, którzy wydawali Żydów. Wyrządzali innym Żydom straszne rzeczy, ale często czynili to po to, aby ocalić własne życie lub życie innych ludzi. Porównywanie ich do ludzi, którzy wydawali Żydów za kilka złotych albo po to, żeby zagarnąć ich domy – tego nie można ze sobą porównywać”. Wielu Polaków ukrywało Żydów, takich Polaków mogło być od 7 do 10 tysięcy. Ale wielu wydawało Żydów Niemcom. Jeśli się czyta wspomnienia ocalałych, to większość spośród nich została zdradzona przez Polaka – i to jest uderzające – wywodzi profesor Lipstadt. Jej zdaniem polski rząd zaprzecza Holocaustowi i pisze historię na nowo, aby zadowolić swych nacjonalistycznych wyborców, „którzy nienawidzą dyskusji o polskim antysemityzmie i polskim współsprawstwie”.

Do słów Morawieckiego, które padły w Izraelu, nawiązał także Maram Stern, zastępca sekretarza generalnego Światowego Kongresu Żydów, w wywiadzie, który w czwartek opublikował wpływowy tygodnik Żydów niemieckich „Jüdische Allgemeine”. Zdaniem Sterna znowelizowana ustawa o IPN „jest jednoznaczną próbą zastraszenia tych, którzy bardziej dokładnie badają zjawisko polskiej kolaboracji podczas okupacji niemieckiej. Wtedy byli nie tylko dzielni ludzie ratujący Żydów, ale także wielu tych, którzy powodowani chciwością i podłością wydawali Żydów nazistom. To są dwie strony tego samego medalu”. Rodzice Sterna, którzy przeżyli Zagładę, opowiadali mu o nienawiści sąsiadów i pogromach. Ale ustawa o IPN nie przeszkodzi mu o tym mówić, ponieważ „prawdy nie można zabronić za pomocą ustawy”. (KK) stwo troszczycie się o los swój i swojego kraju. Chciałbym również poprosić o jeden krok dalej – włączcie się w życie publiczne. Załóżcie swoją organizację lub przyłączcie się do partii/organizacji, która oferuje nie tylko dobrą, ale najlepszą zmianę. Szkoda marnować taki potencjał i energię, która tkwi w Państwa narzekaniu (zero cynizmu). Moim zdaniem nie trzeba mieć nawet pomysłu na to, jak ulepszyć świat, bo samo uczestnictwo w społecznej organizacji sprawia, że „we make the world a better place”.

PAWEŁ WARYSZAK, Nowy Orlean

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.