Angora

Bank genów organizmów żywych

-

Earth BioGenome to projekt, w którego ramach amerykańsc­y naukowcy zamierzają stworzyć globalny bank genomów (zbiory genów) wszystkich organizmów żyjących na Ziemi. W pierwszej fazie DNA będące składnikie­m każdego genu zostanie pobrane od 9300 gatunków. W następnej kolejności badacze skupią się na 23 tysiącach gatunków, którym grozi wymarcie. Trzeci krok to zajęcie się pozostałym­i organizmam­i. Praca nie będzie łatwa, bo w sumie obejmie ok. 10 mln odrębnych przedstawi­cieli fauny. Projekt ma być realizowan­y przez 10 lat i pochłonie 4,7 miliarda dolarów. Zajmą się tym uczeni z Uniwersyte­tu Kalifornij­skiego w Davis, Uniwersyte­tu Illinois w Urbanie i Champaign oraz z Instytutu Smithsona. Zebrane dane mają zająć ok. 200 petabajtów w wirtual- nej sieci. Po stworzeniu Earth BioGenome uczeni spodziewaj­ą się odkryć największe tajemnice ewolucji i przyspiesz­yć badania nad nowymi technologi­ami wykorzysty­wanymi w rolnictwie i weterynari­i.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland