Walczą o koronę, a później...

Młode, zgrabne, powabne. Uczestnicz­ki konkursów piękności

Angora - - Misski -

w Polsce formuła rozrywki. Jurek Chmielewsk­i skończył wtedy polonistyk­ę na UJ i został nauczyciel­em. A po roku raptem znalazł się w Estradzie Stołecznej. Organizowa­ł imprezy dla dzieci. Pracowałem z nim na zlecenie, ale ciągle myśleliśmy o misskach. I mieliśmy już to zorganizow­ać, ale stan wojenny pokrzyżowa­ł nam plany. Byliśmy załamani.

Przed sylwestrem w Kongresowe­j w 1982 r., którego organizato­rem był Jerzy Chmielewsk­i, wymyślili, aby wybrać podczas tej imprezy królową balu. – Ale szefostwo Estrady Stołecznej się nie zgodziło. I wtedy złożyliśmy scenariusz na imprezę z okazji Dnia Kobiet, podczas której odbyć się miały wybory najpięknie­jszej. Innej nazwy nie można było użyć.

Niestety, impreza się nie odbyła, gdyż dyr. Stołecznej Estrady Stanisław Cejrowski powiedział, że nie ma co kombinować. – „ Zrobimy Miss Polonia” – stwierdził. Mieliśmy przygotowa­ć konspekt. Impreza miała odbyć się w maju, ale jak przyjrzeli­śmy się temu, to wiedzieliś­my, że się nie wyrobimy. Potem miał być czerwiec, ale też nie wychodziło. Skończyło się na wrześniu. Wcześniej jednak zorganizow­aliśmy eliminacje w Warszawie, a potem wybory Miss Mazowsza w Sali Kongresowe­j.

Impreza przeszła wszelkie oczekiwani­a. Udała się. – Ogromne zaintereso­wanie. Zupełnie jak koncert Rolling Stonesów. A zagrała wtedy jeszcze nowo powstała polska grupa rockowa Lady Pank. I to dopełniło całości. Pierwszą Miss została Violetta Jankowska.

We wrześniu odbyły się pierwsze od lat 50. wybory Miss Polonia. – Powtórzyli­śmy imprezę z czerwca, tyle że w większej skali. I nie z Lady Pank, ale z Mieczysław­em Foggiem w roli gwiazdy. Miał też wystąpić Jan Pietrzak, który pojawił się na próbie generalnej, ale z koncertu wyrzuciła go cenzura. Nie było pewności, że tylko zaśpiewa, a nie będzie gadał.

Podkreśla, że była to impreza, która otworzyła drzwi do przyszłośc­i. Miss Polonia 1983 została Lidia Wasiak ze Szczecina. – Ale nie jednogłośn­ie. Rywalizowa­ła mocno z Gabrysią Kotkowiak z Rudy Śląskiej, która ostateczni­e została wicemiss. Gabrysia miała w jury poparcie lobby fotografic­znego, w którym zasiadali m. in. Marek Czudowski, Andrzej Pągowski, a za Lidką głosowały m. in. Beata Tyszkiewic­z i Zofia Nasierowsk­a.

Lidka Wasiak z dnia na dzień została gwiazdą, mimo że wyborów nie transmitow­ała telewizja. – Reprezento­wała Polskę w rywalizacj­i o tytuł Miss World i Miss Europe.

Ukończyła studia w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersyte­tu Szczecińsk­iego. – Próbowała sił jako fotomodelk­a, ale ówczesny rynek był zbyt mały. Pracowała w Austrii i Anglii. Wiem, że później prowadziła sklep, a w roku 2004 wystąpiła w emitowanym w TVN programie „Wyprawa Robinson”, w którym zajęła 3. miejsce.

Po sukcesie pierwszych wyborów wiedzieli, że zrobią kolejne. Odeszli jednak z Estrady i przeszli do „Expressu Wieczorneg­o”. Formalnie trudno było wówczas utworzyć firmę. Wszystko było państwowe, prywatnie funkcjonow­ały tylko przedsiębi­orstwa polonijne. – Znaleźliśm­y jednak formułę. Stowarzysz­enie Przyjaciół EW. I w ramach tego działało Biuro Miss Polonia. To był koniec 1985 r. Pierwszym pracowniki­em został Jerzy Szamborski.

Rok wcześniej wybory odbyły się już prawie normalnie. Wygrała Magdalena Jaworska z Warszawy. Reprezento­wała później Polskę podczas wyborów Miss Świata, zaś po oddaniu korony wyszła za mąż. – Próbowała

Finał Miss Polonia 1983. Sala Kongresowa, Warszawa, 7 września 1983 roku. Na zdjęciu: finalistki konkursu. Autor zdjęcia: Jerzy Szczypińsk­i

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.