Polscy uczniowie najlepsi!

Świetnie rozumieją to, co czytają

Angora - - Aktualności Oczami Nastolatka -

Uczniowie z warszawskich szkół znaleźli się na szczycie wyników międzynarodowego badania PISA (The Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów). Polacy zdobyli pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o czytanie ze zrozumieniem. W matematyce i naukach przyrodniczych uplasowali się tuż za Japończykami.

W badaniu PISA realizowanym co trzy lata przez międzynarodowe konsorcjum zarządzane przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) pod uwagę bierze się poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, matematyki oraz rozumowania w naukach przyrodniczych. Sprawdza się poziom, na jakim młodzież opanowała określoną wiedzę i umiejętności, a także, czy potrafi wykorzystać ją w praktyce. Zwraca się uwagę na skuteczną komunikację i zdolność rozwiązywania codziennych problemów.

Ogólnie w akcji wzięło udział 4 – 5 tysięcy polskich 15-latków ze stu kilkudziesięciu szkół.

G.K. na podst. www.onet.pl

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.