Mikrofon ANGORY

Angora - - Trucie Na Szczycie -

Górnictwo podstawą!

Premier Mateusz Morawiecki podziękował górnikom za „trud budowania silnej, nowoczesnej, innowacyjnej Polski”. Podczas uroczystości barbórkowych w Katowicach szef polskiego rządu przypomniał, że w II Rzeczpospolitej „górnictwo było absolutnym fundamentem państwa, a po drugiej wojnie światowej, w czasach PRL, także było wielkim i niezwykle ważnym osiągnięciem polskiego narodu. Nie byłoby tej transformacji gospodarczej, w której dziś jesteśmy, bez Was. W nowych czasach, w których jesteśmy, górnictwo i górnicy stanowią podstawę gospodarki i będą kluczową częścią gospodarki polskiej w przyszłości. Jestem o tym przekonany” – powiedział premier. Podczas tych samych uroczystości barbórkowych minister energii powiedział, że do 2030 r. polska energetyka musi zwiększyć produkcję energii o 25 proc. Aby było to możliwe, potrzeba więcej węgla.

„Państwo górnicy, więcej węgla nam potrzeba! Pomyślmy o tym, gdzie na Śląsku pobudować nową kopalnię. Przyszłość w górnictwie wymaga zmiany organizacji pracy oraz (...) tego, żeby więcej węgla było wydobywanego. Ta przyszłość wymaga tego, żebyście więcej zarabiali, żeby zmienić organizację pracy. Przed Polską Grupą Górniczą stoją olbrzymie wyzwania, bo przed Polską stoją duże wyzwania” – powiedział Krzysztof Tchórzewski w Katowicach. Minister przypomniał, że w tym roku do Polski napłynęło już 10 mln ton węgla z importu, co, jak mówił, jest wyzwaniem dla polskich kopalń.

„Trzeba także popatrzeć na poważne inwestycje i na to, żebyśmy nie musieli sprowadzać węgla z zagranicy – to jest bardzo ważna rzecz” – zaznaczył szef resortu energii.

Lekarska tajemnica też ważna

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił w piśmie do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, ważność tajemnicy lekarskiej. Zwrócił uwagę na fakt, że do uchylania na potrzeby postępowania karnego tajemnic zawodowych adwokatów, notariuszy czy dziennikarzy uprawniony jest jedynie sąd. Jeśli zaś chodzi o lekarzy i dokumenty zawierające tajemnicę lekarską, to o ich wykorzystaniu jako dowodów w postępowaniu przygotowawczym decyduje prokurator.

„Brak dostatecznej ochrony tajemnicy lekarskiej i związane z tym narażenie pacjentów na zbyt szeroki dostęp różnych instytucji do informacji związanych ze sferą prywatności, objętą stanem zdrowia i leczeniem, może podważyć zaufanie, które stanowi podstawę prawidłowych relacji

Posłowie Kukiz’15 chcą, by osoby sprawujące kierownicze stanowiska w sektorze publicznym składały oświadczenia o swoich powiązaniach rodzinnych i złożyły w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie.

„Obejmujemy tym obowiązkiem bardzo szeroki krąg osób, począwszy od prezydenta, przez premiera, członków Rady Ministrów, zarówno samych ministrów, jak i sekretarzy stanu, dyrektorów departamentów, przez spółki Skarbu Państwa, spółki komunalne, wszystkich samorządowców, osoby zatrudnione zarówno w gminach, jak i powiatach, województwie, urzędzie marszałkowskim czy urzędzie wojewody na stanowiskach kierowniczych, dyrektorów departamentów. Obowiązek składania takich oświadczeń dotyczyłby również osób ubiegających się o pracę na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym. Te osoby, starając się o pracę, będą musiały powiedzieć, czy w danej jednostce pracuje osoba im bliska” – powiedział podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł Kukiz’15 Stanisław Tyszka. Wicemarszałek Sejmu dodał, że przygotowanym projektem ustawy jego

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.