Przedszkole lepsze od domu?

Wpływa pozytywnie na relacje i innymi oraz na zachowanie

Angora - - Między Nami -

Chodzenie do żłobka czy przedszkola wpływa pozytywnie na umiejętności społeczne, nawiązywanie znajomości, relacje z innymi ludźmi oraz zachowanie dzieci. Do takich wniosków doszli francuscy naukowcy po przeprowadzeniu badań na 1428 maluchach. Monitorowano je od urodzenia do 8. roku życia, z czego 44,5 proc. obserwowanych było pod opieką niani, 25 proc. chodziło do formalnej placówki edukacyjnej, a pozostałymi zajmowała się rodzina. Z obserwacji uczonych wynika, że w porównaniu ze swoimi rówieśnikami wychowywanymi wyłącznie w domu lepiej potrafiły się koncentrować, rzadziej miewały problemy emocjonalne, łatwiej zdobywały przyjaciół i były grzeczniejsze.

To kolejna dobra opinia specjalistów o tych placówkach. Już wcześniej udo- wodnili oni, że uczestniczenie w zajęciach przedszkolnych poprawia umiejętności językowe, zdolność uczenia się i myślenia.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.