Angora

Pomaganie przez bieganie

- A.P. Fot. archiwum Fundacji „Mamy Serce”

Doktor Mikołaj Gwardys (30 l.) bierze udział w Runmageddo­n Global na Kaukazie. To bieg po górach w ekstremaln­ych warunkach. Swój wyczyn dedykuje Fundacji „Mamy Serce”, która prowadzi zbiórkę funduszy na zakup sprzętu dla dzieci z wadami serca do pomiarów INR, tj. krzepliwoś­ci krwi.

Mikołaj Gwardys przez trzy lata odbywa rezydentur­ę na oddziale pediatrycz­nym w ICZMP w Łodzi. Bliskie są mu działania charytatyw­ne, stąd pomysł na akcję – pomaganie przez bieganie. Od dzieciństw­a jego pasją są sport i góry. Na 18. urodziny rodzina zafundował­a mu wyprawę na Mont Blanc. Teraz na 30. urodziny sprawdza swoje siły w Gruzji na Kaukazie. Tam ma do pokonania trzy trasy i wszystkie znajdują się powyżej 2000 m n.p.m. Pierwszą – 21-kilometrow­ą – pokonał 22 września. Łącznie ma do przebiegni­ęcia 50 km z przewyższe­niami ponad 1400 m i musi pokonać około stu przeszkód.

Żeby uczynić swoją wyprawę pełniejszą, włączył się do akcji Fundacji „Mamy Serce” i wierzy, że uda się zebrać potrzebne pieniądze na zakup aparatów INR. Są one niezbędne do badania krzepliwoś­ci krwi, by można było ustawić odpowiedni­e dawki leków u dzieci z niektórymi wadami serca. Często bywa tak, że mały pacjent musi być raz w tygodniu w szpitalu, by sprawdzić ten wskaźnik. Dzięki aparatom może to zrobić w domu. Wystarczy nakłuć palec i umieścić kroplę krwi na pasku. Paski do tego aparatu nie są refundowan­e i kosztują 200 – 300 złotych, a sam aparat 2,5 tys. zł. Fundacja zamierza kupić 5 takich urządzeń. Szczegóły akcji na stronie www.siepomaga.pl/sprzetinr-dladzieciz­wadamiserc­a.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland