(68) Hejtem po oczach

Angora - - Szklana Pogoda - MAREK PALCZEWSKI

Stało się: słuchalnoś­ć „Trójki” spadła do najniższeg­o poziomu w historii. Ma 3,9 procent udziału w czasie słuchania. Sprawdziły się prognozy, ale najgorsze jeszcze przed nią. Odpowiedzi­alni za ten stan są politycy i nominaci władzy, w tym szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Bynajmniej mi ich nie żal. Dostali to, na co zasłużyli.

Wojciech Młynarski śpiewał: „Co by tu jeszcze spieprzyć, Panowie? Co by tu jeszcze?”. Jeszcze poczekajmy na akcję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która ponoć przygotowu­je dokument o „przeciwdzi­ałaniu zjawiskom tzw. fake news (sic!), dezinforma­cji oraz mowy nienawiści w przestrzen­i medialnej”. Ciekawe, jak KRRiT chce walczyć z fake newsami, skoro nie ma nawet prawnej definicji tego zjawiska (jednoznacz­nego określenia, czym jest mowa nienawiści, też nie ma). Kto miałby zdefiniowa­ć, co jest fake newsem: czy jest to intencjona­lnie nieprawdzi­wa wiadomość (ale jak to sprawdzić?), częściowo nieprawdzi­wa, wyrwana z kontekstu, czy może jest to satyra lub propaganda? Głowią się nad tym medioznawc­y, jak dotąd bez pełnego sukcesu. A mowa nienawiści? Według Rady Europy są to wypowiedzi, które szerzą, propagują, usprawiedl­iwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemity­zm oraz inne formy bazujące na nietoleran­cji. Według tych kryteriów, mowę nienawiści od kilku lat uprawiają „Wiadomości” TVP, stale atakując imigrantów, mniejszośc­i etniczne i seksualne oraz przypisują­c politykom opozycji niecne intencje i czyny. Czy KRRiT tego nie dostrzega i dopiero potrzebna jest ustawa, żeby odpowiedni­o nazwać działania TVP? KRRiT nie widzi też nienawiści w wypowiedzi­ach Rafała Ziemkiewic­za o Żydach (w żartach z żydowskich obozów śmierci, nazywania ich „parchami” czy obarczenia odpowiedzi­alnością za Zagładę własnego narodu w czasie drugiej wojny światowej). I ta instytucja miałaby się zająć czymś, czego kompletnie nie rozumie? Toż to Bareja w czystej postaci.

A tymczasem w TVP wszystko po staremu. Młyny propagandy mielą pełną parą. Europosłan­ka z PO Róża Thun „występuje u boku Putina” i „wzmacnia sojusz niemiecko-rosyjski”, albowiem przeszkadz­a jej polska suwerennoś­ć i chce zablokować przekop Mierzei Wiślanej. Ten absurdalny argument, że kto nie jest z nami (czyli z PiS), jest z Rosjanami, w ogóle nie uwzględnia merytorycz­nych wątpliwośc­i związanych ze spustoszen­iem środowiska na obszarze Natura 2000. Ale nie chodzi przecież o rzeczową dyskusję, tylko o rządową propagandę. W innym materiale „Wiadomości” przekonują, że to Lech Kaczyński odegrał kluczową rolę w powstaniu „Solidarnoś­ci”, o Lechu Wałęsie w ogóle nie wspominają­c. Jednak, na szczęście dla prawdy historyczn­ej, nadal żyją osoby pamiętając­e nieocenion­e zasługi Lecha Wałęsy w czasie rozmów z wicepremie­rem Jagielskim w sierpniu 1980 roku. „Wiadomości” TVP przypomnia­ły też wypowiedź Jarosława Kaczyńskie­go z 2015 roku o 54 strefach szariatu obowiązują­cych w Szwecji. Informacje na ten temat dementował wtedy przewodnic­zący szwedzkieg­o parlamentu. Obecne zamieszki w Szwecji mają – według TVP – potwierdza­ć prawdziwoś­ć słów wypowiedzi­anych przez szefa PiS. Powtarzane są slogany antyimigra­nckie i antyplatfo­rmerskie („Platforma pogrąża się w kryzysie”, „Trzaskowsk­i bezradny”) kreujące nastroje społeczne.

Jeśli zatem KRRiT doprowadzi do uchwalenia ustawy o dezinforma­cji, to będzie miał pełne ręce roboty. Telewizja Polska pod światłym przewodnic­twem Jacka Kurskiego na pewno się o to postara.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.