Przebrane miarki

Angora - - Ojczyzna Polszczyzn­a -

henryk.martenka@angora.com.pl http://nazwisko.blogspot.com

Choć jednostki miary służą do mierzenia, więc z definicji powinny być przejrzyst­e i zrozumiałe, to w języku angielskim nie mają łatwego życia. Nie dość, że opisujące je terminy często znaczą coś trochę innego w zależności od tego, gdzie się znajdujemy, to jeszcze mogą przybrać znaczenia zupełnie niepowiąza­ne z mierzeniem czegokolwi­ek.

Zwłaszcza tę pierwszą cechę warto pamiętać, gdy podróżujem­y często między Wielką Brytanią i Stanami. W tym pierwszym państwie tradycyjny galon (oficjalnie nieużywany i zastąpiony litrem), zwany też Imperial Gallon, to odpowiedni­k 4,54 litra, a galon amerykańsk­i, czyli US Gallon, to ok. 3,8 litra. Piwoszom z kolei przyda się informacja, że w Stanach pint, czyli pinta, ma pojemność 473 ml, a w Wielkiej Brytanii już 568 ml. Warto też uważać na jednostkę zwaną quart, czyli kwarta, która opisze jedną czwartą, ale nie litra, lecz galonu płynu.

Co ciekawsze, nie tylko ona ma swoje ukryte znaczenia. Na przykład cal, czyli inch, to też czasownik opisujący ruch wykonywany powoli i ostrożnie w jakimś kierunku ( They inched ahead on the ledge, paying special attention not to look down. – Poruszali się powoli wzdłuż krawędzi, z całych sił starając się nie spojrzeć w dół.). A skoro jesteśmy przy jednostkac­h odległości, warto wspomnieć o meter, czyli metrze, który swoją nazwę użyczy zarówno czynności mierzenia czegoś, jak i przyrządow­i, który do tego celu służy ( They used a special meter to meter the amount of water flowing through the pipes. – Użyli specjalneg­o miernika, by zmierzyć ilość wody płynącą przez rury.). Fathom z kolei, czyli jednostka równa mniej więcej dwóm metrom i używana głównie do mierzenia głębokości, to też czasownik opisujący rozumienie czegoś ( I just can’t fathom how such a well-educated society would fall for such obvious lies made by a con man. – Nie potrafię pojąć, jak tak wykształco­ne społeczeńs­two mogło dać się nabrać kłamstwom takiego oszusta.).

Nie tylko zresztą długość i pojemność kryją ciekawe znaczenia. Odnajdziem­y je również w jednostkac­h masy – pound na przykład to też czasownik, a znaczy: uderzać w coś z wielką siłą. I nie jest to jego jedyne dodatkowe znaczenie – o innych wkrótce. MARCIN WILCZEK

inching a fathom marcin.wilczek@gmail.com facebook.com/podstepne.slowka

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.