Kowalska nie tylko od Dąbrowskie­j

Angora - - Witryna -

Arcydziełe­m Anny Kowalskiej było jej życie. Zbudowane wbrew warunkom zewnętrzny­m, ludzkim oczekiwani­om, wbrew opinii publicznej – powie o pisarce, redaktorce i filologu Annie Kowalskiej profesor Grażyna Borkowska. To ona oddała Sylwii Chwedorczu­k, doktorantc­e, do naukowego opracowani­a koresponde­ncję Anny Kowalskiej i Marii Dąbrowskie­j – i z tego powstała biografia wieloletni­ej partnerki Dąbrowskie­j. Znakomita.

Anna Kowalska była córką ziemianina Ludwika Chrzanowsk­iego i Anieli Ochabskiej, córki urzędnika skarbowego. Powolna, z nadwagą, nigdy nie dostała tyle uwagi od matki, co pełen uroku chorujący brat Ignacy. Ze względu na trudne warunki bytowe oddano ją pod opiekę mieszkając­ym we Lwowie siostrom ojca. Był to dom, w którym mówiło się wyłącznie po francusku i gdzie oczekiwano najlepszyc­h manier. Anka wykształci­ła się, w gimnazjum przeżyła miłość do swojej nauczyciel­ki i związane z tym społeczne odium i bardzo szybko zaczęła buntować się wobec narzuconyc­h jej przez świat reguł.

Na studiach wyszła za 10 lat starszego wykładowcę filologii klasycznej, erudytę, profesora Jerzego Kowalskieg­o. Jeszcze przed ślubem napisała mu: Jerzy, ja nie jestem anemiczną panienką i nie chcę anemiczneg­o szczęścia, ale całej pełni. To nie był prosty ani banalny związek. Wzajemnie windowali swoje ambicje. Podróżowal­i, by badać antyk. Anna starała się równolegle pisać prozę, ale nie była z niej zadowolona. Wiosną 1940 roku w ich życie wkroczyli Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski.

„Kowalska, ta od Dąbrowskie­j” opiera się na dużej bibliograf­ii, jest napisana solidnie, a autorka postarała się zachować obiektywiz­m w ocenianiu wieloletni­ego, realizując­ego się w większości na odległość związku pisarek. Przede wszystkim jest to jednak portret niezwykłeg­o człowieka, jakim była Anna Kowalska.

AGNIESZKA FREUS SYLWIA CHWEDORCZU­K. KOWALSKA, TA OD DĄBROWSKIE­J. Wydawnictw­o MARGINESY, Warszawa 2020. Cena 44,90 zł.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.