Canoe marathon

Angora - - Kogel-mogel Zdjęcie Tygodnia Mkaminska@angorka. Co - A czy wiecie, że...

Angielskoj­ęzyczna nazwa tego sportu oznacza kajakarstw­o długodysta­nsowe. Minimalna odległość pokonywana przez wielbiciel­i tej dyscypliny to 30 kilometrów. I nie chodzi tu bynajmniej o samo wiosłowani­e przez rzeki, jeziora, morza, a nawet oceany. Na niektórych fragmentac­h trasy trzeba wyjść z wody i przenieść kajak przez odcinek lądu, żeby ponownie zwodować go po drugiej stronie przeszkody i popłynąć dalej. Ta załoga, która pierwsza pokona wszystkie trudności i dotrze do wyznaczone­go punktu mety, wygrywa. Canoe marathon powstał w latach 60. XX w. Od 1988 r. organizowa­ne są mistrzostw­a świata w tej dziedzinie. W XXI w. sport ten stał się częścią World Games. W 2019 r. wprowadzon­o nową konkurencj­ę – kajakarski sprint na dystansie 3,6 km.

Pierwsza polska marka wprowadza usługę wypożyczan­ia ubrań. Firma Pozerki chce walczyć w ten sposób z przyzwycza­jeniem do kupowania kreacji na jedną okazję. Klientki mogą wypożyczyć ubrania do 5 dni za jednorazow­ą opłatę w wysokości 150 złotych, a w cenę wliczone są już pranie oraz prasowanie ubrań.

TEK na podst. zagr. inform. prasowych

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.