Angora

Wirtualny bieg „Mamy Serce w Jednym Rytmie”

- A.P.

Fundacja „Mamy serce” zaprasza wszystkich, którzy chcą pomóc maluszkom z wadami serca, do wzięcia udziału w wirtualnym biegu „Mamy Serce w Jednym Rytmie”. Można wybrać trzy dystanse: 700 m (dzieci), 7000 m (dorośli) i bieg ultra 70 000 m (7 km) i bieg drużynowy lub indywidual­ny. Prawidłowy rytm serca to średnio 70 uderzeń na minutę, stąd długość proponowan­ych dystansów.

Światowy Dzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca przypada 14 lutego, czyli w walentynki, których symbolem też jest serce. Idea propagowan­ia wiedzy o wrodzonych wadach serca zainicjowa­na została w 1999 roku przez Amerykankę Jeanne Imperati. Statystycz­nie ośmioro dzieci na tysiąc urodzonych ma taką wadę serca. W Polsce rodzi się każdego roku niemal cztery tysiące dzieci z różnego rodzaju wadami serca.

Pobiegnijm­y zatem, by ratować najmłodszy­ch! Oto link do zapisów: https:// protimer.pl/bio/824/i-bieg-charytatyw­ny-mamy-serce-w-jednym-rytmie/page

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland