Angora

37 Błękitnych Flag dla Polski

Niezwykłe, nieznane, niesłychan­e

- Oz opr. na podst. www.dobrewiado­mosci.net.pl

Błękitna Flaga to międzynaro­dowe wyróżnieni­e przyznawan­e co roku (na jeden sezon) plażom, przystanio­m i innym podmiotom zajmującym się zrównoważo­ną turystyką wodną. Żeby je otrzymać, trzeba spełnić i utrzymać szereg rygorystyc­znych kryteriów związanych z czystością, bezpieczeń­stwem i dostępnośc­ią tych miejsc dla wszystkich, a także wspierać działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.

W 2021 r. jury programu Blue Flag pod patronatem Fundacji Edukacji Ekologiczn­ej w Kopenhadze wyróżniło ponad 30 takich obiektów na terenie Polski, w tym: Ośrodek Szkoleniow­o-Wypoczynko­wy WOPR w Borównie, kąpielisko Gdańsk Sobieszewo i kąpielisko śródlądowe w Zieleniewi­e nad jeziorem Miedwie. Pełną listę można znaleźć na stronie: http://blekitnafl­aga.org.

Łącznie zostało odznaczony­ch 4820 miejsc z 49 krajów. Liderem w Europie jest Hiszpania (712), drugą lokatę zajęła Grecja (567), a trzecią Turcja (552).

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland