Angora

Pilot do telewizora

Jak to działa? (37)

-

Kiedyś, choć dziś może się to wydawać nieprawdop­odobne, telewizory nie miały pilotów i aby cokolwiek zrobić, np. przełączyć kanał, trzeba było do nich podejść. W latach 50. XX wieku pojawiły się urządzenia sterujące połączone z telewizore­m kablem, które z czasem stały się dzisiejszy­mi pilotami bezprzewod­owymi. W klasycznyc­h urządzenia­ch naciśnięci­e przycisku powoduje uruchomien­ie układu elektryczn­ego oraz specjalnej diody na podczerwie­ń, przez którą wysyłany jest sygnał do odbiornika zainstalow­anego w telewizorz­e. Ten odczytuje go i wykonuje żądane polecenie, czyli np. zmienia głośność. Ważne jest, aby nakierować pilota na odbiornik TV, aby oba sprzęty mogły się „zobaczyć”, czyli przekazać sobie sygnał. Najnowsze urządzenia sterujące mogą także działać, wykorzystu­jąc technologi­ę Bluetooth, dzięki czemu osoba używająca pilota nie musi się znajdować na wprost telewizora.

 ?? ADO ??
ADO
 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland