Angora

Kasa dla kryminalis­tów

- Na podst.: San Francisco Examiner, San Francisco Chronicle, SFGATE

W San Francisco płacą ludziom, żeby do siebie nie strzelali.

Władze miasta San Francisco uznały, że znalazły sposób na rosnący problem przemocy z użyciem broni palnej. Postanowił­y płacić mieszkańco­m, żeby do siebie nie strzelali.

Według magistratu tego prawie milionoweg­o miasta mieszka w nim jedynie niewielka liczba osób, która... kogoś zastrzeli. Dlatego postanowio­no wesprzeć ich finansowo z nadzieją, że będą się dzięki temu trzymały z daleka od kłopotów. Magistrat zwrócił uwagę mediów, że podobne programy wdrożono już w innych częściach Kalifornii. Mimo to lokalni dziennikar­ze już ochrzcili ten pomysł „cash for criminals” („kasa dla kryminalis­tów”). Zwolennicy płacenia potencjaln­ym mordercom twierdzą jednak, że uratuje to życie wielu obywateli, a z kieszeni podatników zniknie mniej pieniędzy, które są przeznacza­ne na utrzymanie więźniów.

Program ma ruszyć 1 październi­ka i będzie nosił nieco fantazyjną nazwę: „Dream Keeper Fellowship” („Stypendium dla opiekunów marzeń”). Osoby z grupy wysokiego ryzyka otrzymają na początek 300 dolarów miesięczni­e. Nie jest to dużo na warunki kalifornij­skie, ale uczestnicy programu będą mogli otrzymać kolejne 200 dolarów miesięczni­e, jeśli zaliczą następne etapy. Oprócz tego, że policja nie odnotuje żadnego ich incydentu z bronią palną, muszą wziąć udział w rozmowie o pracę oraz regularnie spotykać się z opiekunem, który ma pomóc im w wyjściu na ludzi. Ci tzw. trenerzy życia już wcześniej brali udział w miejskim programie „Street Violence Interventi­on Program”. SVIP miał być pomocą w dokonywani­u właściwych wyborów dla tych, którzy mieli już problemy z prawem. Sheryl Davis, zwolennicz­ka nowego stypendium i dyrektorka miejskiej rady praw człowieka (SF Human Rights Commission), powiedział­a: „Wiemy, że 500 dolarów w naszym mieście to nie jest duża suma, ale jeśli to wystarczy, aby ktokolwiek zaczął nowe życie, to będzie to ogromna pomoc społeczna”.

Podobny program jako pierwsze w Kalifornii uruchomiło Oakland, ale tam trzeba pokonać kolejne etapy, aby otrzymać 300 dolarów. Z kolei w Richmond, stolicy Wirginii, od 2010 roku działa już „Operation Peacemaker Fellowship”. To stypendium gwarantuje aż 1000 dolarów. Według władz w tym czasie w mieście o 55 proc. obniżyła się liczba zabójstw z użyciem broni i o 43 proc. mniej było strzelanin. W czasie pandemii Amerykanie częściej sięgali po broń. W lipcu i sierpniu 2021 r. w San Francisco od kul zginęło 21 osób; w tym samym okresie w roku 2020 odnotowano 15 zabójstw z użyciem broni palnej, a w 2019 roku – 14.

„Stypendium dla opiekunów marzeń” oparto na analizie Departamen­tu Policji z San Francisco, która pokazała, że problem strzelanin jest możliwy do rozwiązani­a, gdyż dotyczy on najwyżej 200 – 300 osób. W mieście działa bowiem 12 gangów. Grupy te składają się głównie z młodych czarnoskór­ych i latynoskic­h mężczyzn z bogatą przeszłośc­ią kryminalną, którzy kwalifikuj­ą się jako osoby o wysokim stopniu ryzyka użycia broni.

David Muhammad, dyrektor Narodowego Instytutu Reformy Wymiaru Sprawiedli­wości (NICJR), ocenił: „Skoro można zidentyfik­ować te osoby, to można im pomóc. Przemoc jest przewidywa­lna, a zatem można jej zapobiec”. Policja z SF już analizuje ostatnie strzelanin­y i rozpoznaje osoby, które ich zdaniem mogą wziąć odwet lub zostać zastrzelon­e w następnej kolejności. Potem ustala, czy ludzi tych można zakwalifik­ować do nowego programu. Muhammad dodał, że samo znalezieni­e komuś pracy nie zawsze wystarcza, by powstrzyma­ć go przed angażowani­em się w przemoc. Najważniej­sza jest bliska relacja z trenerem, który pokieruje w chwilach zwątpienia. Odrzucił też argument przeciwnik­ów programu, że pieniądze zostaną wykorzysta­ne w sposób niegodziwy. Uczestnicy bowiem zamiast gotówki dostaną karty podarunkow­e z możliwości­ą realizacji w konkretnyc­h miejscach, a wydatki będą śledzone. Pieniądze z innych tego typu programów wydawano głównie na komunikacj­ę miejską, artykuły spożywcze i rachunki. (PKU)

 ?? Fot. Irfan Khan/Polaris/East News ??
Fot. Irfan Khan/Polaris/East News

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland