W GARNIAKU NA MARATON

Bytomski Polmaraton - - News -

| JEŚLI W TRAKCIE BYTOMSKIEG­O PÓŁMARATON­U MINĄŁ WAS MĘŻCZYZNA W GARNITURZE, TO NIE, NIE BYŁ TO BIEGNĄCY NA SPOTKANIE SPÓŹNIONY BIZNESMEN. TO STYLOWY BIEGACZ - NAUCZYCIEL W ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTW­A SPORTOWEGO W BYTOMIU, KTÓRY POSTANOWIŁ POŁĄCZYĆ PASJĘ BIEGANIA Z DZIAŁALNOŚ­CIĄ CHARYTATYW­NĄ. I TRZEBA PRZYZNAĆ, ŻE POŁĄCZYŁ JE W NIECO EKSCENTRYC­ZNY SPOSÓB

Dariusz Laksa, bo to o nim mowa, po tę formę charytatyw­nego wsparcia sięgnął, gdy poprzednie projekty uznał wstępnie za zakończone i jednocześn­ie widział, że aktualna formuła wsparcia powoli się wyczerpuje. Należało leżało sięgnąć po coś, co przykłuje kłuje uwagę ludzi.

POMYSŁ NA STYL

SŁ "Nic tak k bardzo nie wzbudza zaintereso­wania ainteresow­ania jak odmienność, ność, a jeżeli dzięki temu można zrobić coś dobrego dla innych, staje się to bezcenne" ezcenne" - tak o powołaniu łaniu swojego najnowszeg­o jnowszego projektu u wspominał Dariusz. I tak też eż powstała idea biegacza cza w nieco- codzien- nnym m stroju, , jakim m jest gar- rnitur. Nim jed- nak przejdziem­y emy do najnowszeg­o charytatyw­nego projektu u Dariusza, warto wspomnieć omnieć poprzednie, ponieważ aż te były nie mniej ambitne. e.

7K 7M 7S

To skrót t od siedmiu kontynentó­w, , 7 maratonów i7 szkół. Projekt wyjątkowy, gdyż z jednej ednej strony Dariusz postawił ł sobie za cel ukończenie maratonu na każdym z kontynentó­w, ynentów, a z drugiej strony, ony, zależało mu na wsparciu u finansowym 7 bytomskich h szkół. Na chwilę obecną Dariusz ukończył 6 maratonów. nów. Pozostał ostatni, najdroższy, szy, bo maraton na Antarktydz­ie. tydzie. Innym z charytatyw­nych wnych projektów wartych h odnotowani­a jest "Korona Maratonów onów z Zuzią Raczk o w s k ą ", w którym tórym Dariusz postawił sobie ie za cel ukończenie enie cy- kli maratonów zaliczanyc­h w poczet tzw. Korony Maratonów.

BLISKO REKORDU

Najnowszy charytatyw­ny projekt "Stylowy Biegacz" zadebiutow­ał 16 październi­ka 2016r. podczas Półmaraton­u Królewskie­go w Krakowie, kiedy to Dariusz próbował pobić rekord Guinessa w biegu w garniturze. Niestety, niesprzyja­jąca pogoda spo

wodowa- ła, że do pobicia zabrakło mu niespełna minuty. Na szczęście, to drobne niepowodze­nie, wcale nie podcięło mu skrzydeł. A wręcz przeciwnie. I co ważne, udało mu się również podczas biegu wesprzeć rehabilita­cję Amelki Suwały z Bytomia.

MÓJ SPOSÓB NA POMAGANIE

"Charytatyw­ne bieganie w garniturze

stało się moim sposobem na pomaganie, a ja sam zostałem Stylowym Biegaczem" - mówił Dariusz i słów nie rzucił na wiatr. Stylowego Biegacza można było już zobaczyć i podczas maratonu w Philadelph­ii, gdy wspierał rehabilita­cję Wiktorii Janczyk, we Wrocławiu, gdzie wspólnie z Zuzią Raczkowską na wózku pokonali zarówno dystans i zbierali na jej rehabilita­cję, czy podczas jednego z najcięższy­ch ultra- maratonów polskich: Biegu Rzeźnika, który odbywał się w samym sercu Bieszczad.

TY TEŻ MOŻESZ POMÓC

Stylowy Biegacz nie zwalnia. I podczas każdego ze swoich biegów stara się wspierać jednego z podopiecz- podopiecz nych. On, On jak i rze- rze sza jego sympa- sympa t yków, yków którzy wspiera- wspiera ją akcje dotacja- dotacja mi na kon konto z funda- funda cji. Stylowy Biegacz jest jes również do- do stępny w sie- sie ci. Na stronie dariuszlak­sa. dariuszlak­sa pl, jak i na jego fanpage na F Fac a c eb o oku znajdzie cie c i e informacje informacj e i o kolejnych przebiegni­ę- przebiegni­ę tych marato- marato nach, i o pod- pod popiecznyc­h, popiecznyc­h którym stara się pomagać, pomagać jak i numery kont bankowych fundacji, na które może dokonywać wpłat.

NIC TAK BARDZO

NIE WZBUDZA ZAINTERESO­WANIA JAK ODMIENNOŚĆ, A JEŻELI DZIĘKI TEMU MOŻNA ZROBIĆ COŚ DOBREGO DLA INNYCH, STAJE SIĘ TO BEZCENNE” - TAK O POWOŁANIU SWOJEGO NAJNOWSZEG­O PROJEKTU WSPOMINAŁ DARIUSZ.

» Wiktoria, Amelka, Olek, Zuzia i Maja oraz Wojtek - to osoby dla których biega Stylowy Biegacz. Każdy może również wesprzeć ich rehabilita­cje, wpłacając pieniądze na ich konta fundacji.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.