Władze ukrywają ofiary?

Gazeta Wyborcza - - Przedni Numerować Strony -

Wszystkie wymieniane przez ministerst­wo ofiary koronawiru­sa zmarły w szpitalach. Lekarze jasno stwierdzal­i: zgon z powodu koronawiru­sa... Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdy osoba zakażona lub podejrzewa­na o zakażenie umiera w domowej kwarantann­ie. Z naszych ustaleń wynika: administra­cja robi wszystko, by nie połączyć zgonu z epidemią ►

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.